sobota, 20. júl. 2024

Prieskum podnikateľského prostredia v Šamoríne - inovácie, spokojnosť v regióne a ťažkosti s podnikaním

21.12.2020, 11:00
Peter Gábor

Náš prieskum podnikateľského prostredia v Šamoríne sa ďalej zaoberal inováciami, spokojnosťou v regióne, ťažkosťami spojenými s podnikaním a rozvoja podnikania. Ide o dôležité segmenty, na ktoré pri podnikaní netreba zabúdať. Odpovede boli rôznorodé, čo len poukazuje na to, že každý podnikateľ vyžaduje niečo iné.

 

V rámci inovácii sme sa podnikateľov pýtali, ako sú pre nich inovácie dôležité, a či pre nich predstavujú kľúčovú hodnotu. V dnešnej dobe technologického pokroku by mali byť dôležitou súčasťou každého podnikania.

 

 

 

 

článok3_1

 

 

Pre veľké množstvo podnikateľov sú inovácie naozaj dôležité. Existujú však aj takí, ktorí ich nepovažujú za kľúčovú hodnotu. 10,7 % respondentov nedokáže túto skutočnosť posúdiť. Inovácie pomáhajú firmu posúvať ďalej. Dokážu zjednodušiť výrobu, uľahčiť množstvo pracovných úkonov a zrýchliť celý proces. Netreba preto na ne zabúdať.

 

 

V téme inovácii však stále zostávame. Výskum sa ďalej zameriaval na realizovanie inovačných riešení v blízkej budúcnosti (v horizonte piatich rokov). Aj za takúto pomerne krátku dobu sa vie veľké množstvo vecí zmeniť. Viac ako polovica opýtaných si to uvedomuje, a preto s inováciami ráta. 43,5 % respondentov však uviedlo, že inovovať neplánujú. V dotazníku bolo možné vyplniť formu inovácie. V tomto prípade boli odpovede tri, a to digitálne riešenia, IT technológia a automatizácia.

 

 

Podnikanie a celkovo spôsob práce ide vždy zlepšiť. Väčšina, až 71,4 %, sa podľa odpovedí chce zlepšiť v poskytovaní služieb alebo produktov. Ďalšia veľká skupina, 46,4 %, túži po zlepšení využívania schopností zamestnancov. A tretia skupina, 39,3 %, sa chce orientovať na zlepšenie a zefektívnenie využívania software.

 

 

Odpovedí však bolo omnoho viac. Respondenti mohli uviesť viac ako jednu. K často označovaným patrilo aj zlepšenie manažérskych procesov alebo zefektívnenie využívania výpočtovej techniky.

 

 

článok3_2

 

 

Presuňme sa však ďalej, na hodnotenie samotného regiónu. Tabuľka s hodnotením kvalifikovanej, lacnej alebo dostupnej pracovnej sily odhalila niektoré slabé, ale taktiež silné stránky mesta Šamorín. Najsilnejšou stránkou, zo všetkých parametrov v tabuľke, je dopravná dostupnosť. Až 18,5 % jej dalo 10 bodov z 10. Rovnako je na tom geografická poloha (22,2 %) a dopravná infraštruktúra (11,1 %).

 

 

Naopak, najhoršie hodnotenie získala lacná pracovná sila. Až 14,8 % respondentov jej dalo len 1 bod. Rovnako sa k nej pridáva aj dostupná pracovná sila či podpora podnikania zo strany regiónu 40,7 %. Vďaka týmto odpovediam sa môže región zlepšovať. A my dúfame, že do budúceho prieskumu sa celá situácia zlepší.

 

 

článok3_3

 

 

Pri podpore podnikania však ešte zostaneme. Mnohí ju síce označili len jedným bodom, no v otázke č. 15, ktorá sa zaujíma o informovanosť o možnostiach podpory, viac ako 50 % respondentov nemá žiadne. A tieto výsledky sa týkajú nielen možností čerpania z eurofondov, ale rovnako od štátnej finančnej podpory, regionálnej podpory či podpory zo strany mesta/obce. Práve v poslednej možnosti sú výsledky najhoršie. Neznalosť je až 71,4 %.

 

 

Mesto Šamorín vyšlo v prieskume vo všeobecnosti dobre. Pri hodnotení služieb mestského úradu bolo veľké percento respondentov spokojných. Rovnako sú na tom aj jednotlivci ako primátor alebo organizácie, ako napríklad mestská polícia.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan