štvrtok, 23. máj. 2024

Pozvánka na vernisáž výstavy Évy Mayer

21.7.2021, 08:00
ÉVA MAYER

Pozývame vás na vernisáž výstavy výtvarníčky Évy Mayer: Postúpený odkaz 0.2. Tentokrát nám predstaví výber z umeleckých diel za posledných šesť rokov zo série "Duchovné priestory" a "Postúpený odkaz". Vernisáž sa uskutoční v piatok, 23. júla 2021. o 18.00 hod. na nádvorí Korony (Hlavná ulica).

ÉVA MAYER (1983, Bratislava) výtvaníčka žije a pracuje v Budapešti a v Šamoríne. Štúdium ukončila v roku 2008 na Maďarskej univerzite výtvarných umení v odbore umelecká grafika a pedagógiu v odbore vizuálna grafika. V roku 2018 získala doktorát na doktorandskej škole Maďarskej univerzty výtvarných umení. V roku 2013 bola za jej profesionálnu prácu udelená Munkácsyho cena. V roku 2007sa zúčastnila zahraničnej študijnej cesty v Corku (Írsko) a v roku 2015 absolvovala odborný výskum na Akademii výtvarných umění v Prahe. Pravidelne vystupuje na rôznych odborných fórach na Slovensku a v Maďarsku i v zahraničí. Pracuje tiež ako kultúrny organizátor a s jej menom sa spája niekoľko kurátorských projektov. Od roku 2011 je zakladateľom a hlavným organizátorom medzinárodného umeleckého sympózia DUNARTCOM v Šamoríne. Vysokoškolským pedagógom je od roku 2014 a v súčasnosti pracuje ako docentka Katedry animácie a mediálneho dizajnu  na Univerzite Metropolitan v Budapešti.  

Vo svojich dielach sa dlhoročne zaoberá aktuálnymi spoločenskými, sociálnymi a sociologickými problémami, ktoré sú späté s jej skutočne prežitými zážitkami a otázkami. Skúma a napína tabuizované témy ako je choroba, spoločenské konflikty národnostnej menšiny, predsudky, migrácia alebo pominutie, prežívanie smútku, a otázkami z okruhu viery a náboženstva. Hoci východiskový bod jej diel je zväčša osobný, ale témy preformuje čím nadobúdajú všeobecný charakter. Zámerom jej diel je podporiť  diváka k interaktivite, zhovorčivosti, otvorenosti, zamyslenosti, spolupráci, tolerancii - a to nielen cez tematiku ale aj individuálnymi odbornými technikami, sledujúc zároveň reakcie diváka. Jej prvoradým  cieľom je cez diela pomáhať a zvýrazniť také témy o ktorých neradi rozmýšľame a hovoríme. Vďaka svojim výstavám zisťuje, že prítomní sú schopní otvorenejšie a zhovorčivejšie komunikovať o traumatických témach. Éva Mayer sa živo zaoberá preformovaním grafiky na“ priestorovú“ grafiku, jej inštalácie sú často špecifické pre dané miesto: počas svojej tvorby viackrát vystavovala v sakrálnych a desakrálnych priestoroch, kde sa neobvyklou kombináciou dopĺňa všednosť a sakralita. Inštalácie  často sprevádza zvukom a filmom. 

éva

Copyright © 2024 Šamorínčan