štvrtok, 25. júl. 2024

Pozor, polícia upozorňuje na utorkové dopravné obmedzenia

11.2.2019, 08:49
Slávka Gáborová

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov na rozsiahle dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať v priebehu dňa 12.02.2019 na území hlavného mesta.

V súvislosti s návštevou ministra zahraničných vecí USA musia účastníci cestnej premávky počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do Bratislavy. Dopravné  obmedzenia budú v utorok, (dňa 12.02.2019) prebiehať nasledovne: 

  • v čase od  08.30 hod dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z Bratislavského letiska. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1 a to v úseku od Zlatých pieskov po Most LaFranconi, ďalej Botanickej ul. a Devínskej cesty. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 10.00 hod.
  • v čase cca od 10.00 hod do 14:30 hod bude striedavo obmedzovaná doprava na komunikáciách v centre mesta: Mlynská dolina, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Banskobystrická, Štefánikova, Staromestská.
  • v čase od 13.30 hod dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z centra mesta. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1 a to v úseku od Einsteinovej ul. po výjazd na Letisko Bratislava. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 15.00 hod.

Vodičom, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1 žiadame, aby pokiaľ je to možné, svoj príchod naplánovali najneskôr do cca. 08:30 hod. Následne vodičom odporúčame využitie diaľnice po 10:00 hod. V popoludňajších hodinách žiadame vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do cca. 14:00 hod. Vodičom odporúčame použiť diaľnicu po 15:00 hod.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave účastníkov cestnej premávky touto cestou žiada, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi polície.  Vodičov žiadame, aby pokiaľ je to možné, sa uvedeným úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy a boli trpezliví.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan