utorok, 27. feb. 2024
Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €

Petícia rozhýbala kompetentných: Šamorín vybuduje futbalové ihrisko za takmer 1,1 mil €

3.1.2020, 13:41
Martin Polovka

Tento text je súčasťou blogu www.samorincan.sk, nie je však jeho redakčným obsahom.

Približne pred rokom sme spolu s niekoľkými priateľmi iniciovali petíciu za zastavenie konania vo veci výrubu 148 stromov vo vetrolame pri parku Pomlé a nájdenie spoločného riešenia ochrany prírody a športového využitia daného priestoru.

V čase tesne po spustení petície boli prezentované názory, že výrub stromov je jediné riešenie a žiaden iný variant nie je vhodný. Postupom času sa kryštalizovali viaceré názory a stanoviská. Okrem iného sme sa dozvedeli, že v meste máme až dva kluby ŠTK, čo veľa ľudí dovtedy netušilo. Oba kluby sú financované z mestských zdrojov.

Po úspešnej petícii, ktorú v rekordne krátkom čase podporilo celkovo 1 285 platných podpisov ľudí, z ktorých až 941 bolo obyvateľov nášho mesta a 342 z iných miest a ktorú podporili aj viaceré médiá s celoštátnou aj lokálnou pôsobnosťou, sa, zdá sa, ľady predsa len pohli.

Takto sme vnímali a vnímame aj vyjadrenie primátora mesta a kompetentných pracovníkov mesta (viď napr. stanovisko na webovom sídle mesta). Presne to – teda vyvolanie širšej diskusie v snahe nájsť najlepšie riešenie pre rozvoj športu aj ochranu prírody – sme petíciou cielili.

Aj napriek problémom ŠTK, ktoré síce s petíciou nesúviseli, ale ovplyvnili vývoj športu v uplynulom roku – najmä odstúpenie hlavného sponzora ŠTK v dôsledku vlastných problémov, zmien v realizačnom tíme futbalových mužstiev atď…. som rád, že myšlienka nového kvalitného ihriska s celoročným využitím v štandarde UEFA nie je mŕtva.  A to aj napriek tomu, že futbalový klub je v stálych finančných problémoch.

Dňa 2. januára 2020 boli na stránke mesta zverejnené  dokumenty, ktoré dokladujú, že ľady sa hýbu. Prvým je zverejnená odpoveď Okresného úradu v Dunajskej Strede – Odboru starostlivosti o životné prostredie mestu Šamorín vo veci návrhu futbalového ihriska, so žiadosťou o jeho zverejnenie na stránke mesta. Druhým dokumentom je samotný “Zámer navrhovanej činnosti FUTBALOVÉ IHRISKO”.

Z vyjadrenia okresného úradu ako aj zo samotného zverejneného zámeru je zrejmé, že vyhral šport aj príroda, čo ma osobne veľmi potešilo

Návrh počíta s výstavbou futbalového ihriska s trávnatým povrchom, ktoré sa navrhovanou výstavbou a vybudovaním nového povrchu (umelá tráva 3. generácie) stane moderným ihriskom pre celoročné využitie. Výstavba ihriska  má prebiehať (v rokoch 2020 – 2022) vedľa areálu existujúceho futbalového ihriska, v nezastavanom území, kde južnú a východnú stranu ohraničuje vysoká zeleň, odrastené stormy, pričom je dôležité dodať, že nie je potrebné vykonať výrub stromov. Ako sa uvádza v materiáli – “Navrhované futbalové ihrisko svojou plochou 110x72m nezasahuje na plochy, kde rastú vysoké odrastené stromy. Nie je potrebné požiadať o povolenie na výrub týchto stromov”.

Zo zverejneného materiálu je zrejmé, že navrhovateľom výstavby je mesto Šamorín, pričom sa uvažuje s celkovými nákladmi vo výške 844 556,9 € bez DPH, tj. celkovo 1 013 468,28 € s DPH 20 %. Výstavba sa má zrealizovať v rokoch 2020 – 2024.

Z dokumentu ale nie je jasné, akým spôsobom bude táto suma zabezpečená. Či sa bude jednať o viaczdrojové financovanie, s pomocou dotácie alebo príspevku, hoci podľa znalostí autora článku v súčasnosti nie je otvorená žiadna priama výzva na predkladanie žiadostí na financovanie športovísk.

Zároveň, dúfam, že pripravované zvyšovanie daní a výstavba ihriska spolu nesúvisia a táto investícia nezadlží naše mesto do budúcnosti. Tiež nie je zrejmé, prečo je predkladateľom návrhu výstavby futbalového ihriska mesto a nie ŠTK.

Možno ešte jedna myšlienka na záver. Mesto sa zatiaľ nedokázalo dohodnúť s rezortom x-bionic® sphere na výhodách pre obyvateľov mesta a to nie len ohľadne využívania existujúcich športovísk, vrátane futbalového ihriska. Možno tých 1,1 milióna eur by sa dali využiť aj lepšie (napr. na obnovu futbalového ihriska v Mliečne) alebo modernizáciu zdravotníckeho komplexu v meste pre našich obyvateľov.

Je však možné, že všetky tieto otázky budú kompetentnými orgánmi včas a otvorene odkomunikované a všetci sa budeme môcť tešiť na nové moderné športovisko nie len pre športovcov, ale aj pre naše deti v tesnej blízkosti prírodného skvostu nášho mesta.

Osobne som veľmi rád, že naša iniciatíva, hoci prijímaná všelijako, rovnako snaha vedenia mesta nájsť najlepšie riešenie, priniesla svoje ovocie. Znovu sa potvrdilo ono staré známe, že kde je vôľa, nájde sa aj cesta.

Copyright © 2024 Šamorínčan