štvrtok, 29. feb. 2024
Pesticídy už aj v šamorínskom verejnom vodovode

Pesticídy už aj v šamorínskom verejnom vodovode

28.3.2018, 08:19
Moderný Šamorín pre všetkých
ilustračné

Tento text je súčasťou blogu www.samorincan.sk, nie je však jeho redakčným obsahom.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť dňa 28. februára 2018 sprístupnila informáciu, že pitná voda v zásobovacej oblasti Šamorín spĺňa limity ukazovateľov stanovenej vyhláškou ministerstva zdravotníctva č. 247/2017 Z.z. pre pitnú vodu (analýza vody pre 9 ukazovateľov-pesticídov bola pripojená).

Avšak výsledky analýzy pitnej vody, ktoré sme si dali následne urobiť v akreditovanom laboratóriu zo dňa 21. marca 2018 (96 ukazovateľov-pesticídov), ukázali zvýšené hladiny štyroch pesticídov, z toho jeden vykazoval hodnoty viac ako trojnásobné oproti limitu vo vyhláške pre pitnú vodu.

Táto informácia bola obratom (23. marec 2018) zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, ako aj dodávateľovi pitnej vody so sídlom v Nitre.

Považujeme za potrebné informovať obyvateľov o tejto skutočnosti a zvážiť používanie vody z verejného vodovodu v Šamoríne na priamu konzumáciu až do vyjasnenia situácie.

Informácia bola zverejnená na stránke Moderný Šamorín pre všetkých.

Zisťujeme - Šamorínčan - stanovisko kompetentých orgánov. 

Copyright © 2024 Šamorínčan