nedeľa, 26. máj. 2024

Ortopedická ambulancia je tu stále pre vás

23.3.2020, 16:54
Oznam

Novootvorená ortopedická ambulancia, ktorú nájdete na prízemí v budove polikliniky na Hlavnej ulici 50, funguje v štandardnom režime za dodržania všetkých hygienických štandardov. "Sme tu pre ľudí a preto aj vy týchto pohnutých časoch chodíme do práce" - povedala majiteľka ambulancie.

Ambulanciu vedie špecialistka MUDr. Martina Zachvejová Maslenová. Viac o ambulancii tu.

Žiadame všetkých návštevníkov aby dodržiavali preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

 

VŠETCI PACIENTI,
ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte Call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

Copyright © 2024 Šamorínčan