pondelok, 27. máj. 2024

Občan sa pýta: Odpadové hospodárstvo mesta - novinky 2021

23.3.2021, 12:30
Peter Gábor

Pozývame vás na pokračovanie našej série diskusií s predstaviteľmi mesta Šamorín o aktuálnych témach. V týchto debatách sa budeme zameriavať na aktuálne témy zo života v našom meste. Cieľom je vo vzájomných rozhovoroch a spolupráci hľadať možnosti pre lepšie fungovanie nášho mesta ako aj priblížiť fungovanie mesta občanom.

 

Téma: Odpadové hospodárstvo mesta - novinky 2021. Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 25.3. o 16:00.

 

 

Moderátor:    Mgr.Valéria Kličková Szomolai

Diskutujúci:   Ing. Ervin Sármány - prednosta MsÚ

                        Ing. Arnold Kocsis – vedúci referátu ŽP

 

 

Táto diskusia nasleduje relatívne rýchlo po pondelkovej úvodnej diskusii s primátorom. Musíme sa však priznať, že včerajšia diskusia mala byť už minulý týždeň, ale bola posunutá kvôli technickým problémom. Diskusiou teraz vo štvrtok sa tak len vraciame do nášho plánovaného harmonogramu. Ďalšia je plánovaná na 8.4.2021 (o téme a obsadení budeme informovať na začiatku apríla).

 

 

Verím, že si táto novinka získa vašu priazeň a radi by sme v nej dlhodobo pokračovali. V dlhodobom výhľade uvažujeme nad mesačnou periodicitou diskusií (napr. každý prvý štvrtok v mesiaci) a zapojení aj iných inštitúcií nielen mestského úradu (školy, knižnica, kultúrny dom...).

 

 

Niekoľko otázok, ktoré nám už prišli k nadchádzajúcej diskusii, si môžete pozrieť na konci článku.

 

 

 

 

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť, aby posielali hlavne otázky týkajúce sa danej témy. Aj do včerajšej diskusii prišlo pár otázok, na ktoré sme nemohli odpovedať, ale boli veľmi zaujímavé. Napr. otázka p.Polovku:

 

 

„Neplánuje mestský úrad zaviesť tzv. black box pre primátora resp. poslancov, resp. technické služby? Veľmi by to komunikácii prospelo."

 

 

Na všetky otázky sa budeme snažiť priniesť odpoveď, či už v samostatnej diskusii na danú tému, alebo písomne na našich stránkach.

Na sledovanie diskusie sa nebudete musieť prihlasovať do žiadnej aplikácie. Stačí keď si otvoríte stránku:

http://samorin.e-jo.in

http://somorja.e-jo.in

 

 

Počas prenosu môžete priamo na uvedených stránkach písať otázky do diskusie (písať môžete v obidvoch jazykoch). Budete môcť hlasovať za otázku, ktorá sa Vám páči a takto ju posunúť dopredu - stačí kliknúť na ikonu palec pri otázke. Otázky môžete posielať aj dopredu na našu e-mailovú adresu: samorincan [at] gmail.com. Vopred si však vyhradzujeme právo nepoložiť otázku, ktorá bude obsahovať vulgarizmy, prípadne bude niekoho urážať alebo dehonestovať jednotlivca alebo skupinu obyvateľov.

 

 

Diskusia potrvá približne jednu hodinu a samozrejme máme pre vás pripravenú aj krátku anketu. Otázky,na ktoré sa nestihne odpovedať ,budú zodpovedané dodatočne na našich stránkach.

 

 

Otázky, ktoré nám zatiaľ prišli: (niektoré sa môžu opakovať)

 

 

 

 1. Aké sú najnovšie trendy v odpadovom hospodárstve z celoslovenského hľadiska a čo z toho je alebo bude realita v Šamoríne?
 2. Kompostér: Koľko percent rodinných domov sa podarilo pokryť v súvislosti s odovzdaním kompostovacích nádob?
 3. Prví prijímatelia už dnes môžu mať svoj vlastný kompost. Existuje nejaká spätná väzba od prijímateľov ohľadom využívania týchto kontajnerov a ich konečného produktu – kompostu? Kuchynský: Vysvetlite prosím našim divákov, v ktorej etape prípravy sa nachádza mesto.
 4. Existuje plán alebo koncepcia nakladania s týmto odpadov na úrovni mesta? Z akých dát ste pri ich tvorbe vychádzali?
 5. Ako bude fungovať zber bioodpadu zo sídlisk?
 6. Plánujete zberné kontajnery uzamykať do tzv. ostrovčekov?
 7. Je už pripravené, ak áno, tak ukončené verejné obstarávanie na výber firmy zabezpečujúcej odvoz bioodpadu zo sídlisk?
 8. Aký typ kontajnerov plánujete zaobstarať pre zber tohto typu odpadu zo sídlisk a aká bude predpokladaná frekvencia jeho odvozu?
 9. Dôležitým aspektom bude zabránenie zápachu a časté vyprázdnenie kontajnerov. Ako ste pripravení riešiť tieto problémy?
 10. Aké sú možnosti na spracovanie odvezeného odpadu v okolí Šamorína? Predpokladám, že cieľom je spracovanie čo najbližšie k miestu vzniku, inak by pri prevoze vznikli skleníkové plyny, tvorbám ktorých sa separáciou snažíme zabrániť.
 11. Ako môže mesto zabrániť tomu, aby sa po naplnení kompostérov vozil ich obsah na skládku?
 12. Predtým, než sa zavedie zber bioodpadu, čo musia obyvatelia vedieť o kompostovaní? Zbiera sa bioodpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu a môžu sa miešať? Plánuje mesto informačnú kampaň a akým spôsobom? Ako boli poučení odberatelia kompostovacích nádob, ktorí bývajú v rodinných domoch?
 13. Ako je možné využiť tento typ kompostu? U rodinných domoch je predpoklad, že sa výstup – domáci kompost – využije vo vlastnej záhradke. Čo sa stane s plným kontajnerom bioodpadu po odvoze a kde bude využiteľný tento odpad, resp. čo bude výstupom?
 14. Niektoré samosprávy už majú testovaciu fázu komunitného zberu kuchynského bioodpadu za sebou. Napríklad blízke mesto Senec. Komunikujete nejakým spôsobom s nimi za účelom využitia ich skúseností ešte v predstihu?
 15. Použitý kuchynský olej je významným znečisťovateľom podzemných vôd. Akým spôsobom zamýšľa mesto zbierať použitý kuchynský olej zo sídlisk?
 16. Plánuje sa rozšírenie plochy regionálnej skládky v Čukárskej Pake smerom do katastra Šamorína. Čo je dôvodom na túto zmenu?
 17. Mesto je členom ZOHŽO, ktoré má bohaté skúsenosti so spoluprácou so zahraničnými partnermi. Aké novinky priniesli tieto cezhraničné projekty a v čom prispeli k zvýšeniu efektívnosti separovaného zberu alebo povedomia obyvateľov?
 18. Trendom je predchádzať vzniku odpadov a veci opätovne využiť. Plánuje mesto vytvoriť akési centrum opätovného používania, kde by obyvatelia odovzdali funkčné, ale nepotrebné veci, ktoré by boli k dispozícii iným obyvateľom?
 19. Aké typy odpadov dokáže mesto samo spracovať, resp. prostredníctvom združenia ZOHŽO?
 20. Ako je mesto spokojné s aktuálnym dodávateľom odvozu komunálneho odpadu? Toho času sa viacerí obyvatelia sťažovali, že videli z kontajnerov separovaného odpadu rôzne typy odpadov opäť zmiešať. Prečo sa to dialo?
 21. Kedy končí zmluva s aktuálnym dodávateľom a kedy sa začne výberové konanie na nového dodávateľa?
 22. Otázka k rozpočtu odpadového hospodárstva. Na tento rok ste nezvýšili poplatky za odvoz odpadu, no výdavky vám úmerne k povinnostiam rastú. Ako plánujete pokryť rozdiel?
 23. Fungujú v Šamoríne ešte Zberné suroviny alebo obyvateľom ostali k dispozícii už len zberné dvory?
 24. Koľko máte zmapovaných čiernych skládok v okolí Šamorína a koľko vás stojí sanácia?
 25. Prednedávnom sa medializoval incident, kedy bol pred zberný dvor vysypaný stavebný odpad. Plánujete k zberným dvorom nainštalovať kamery za účelom zistenia pôvodcu?
 26. V súvislosti s koronavírusom boli skrátené prevádzkové hodiny zberných dvorov a ľudia si na ne ešte nezvykli. Dá sa prevádzkovať zberný dvor čo i len s jedným prítomným zamestnancov, ktorý vykladanie odpadu len riadi? V dôsledku zavretých obchodov majú totiž ľudia oveľa obmedzenejšie zdroje odpady ako druhotné suroviny odovzdávať ako predtým (viď napr. elektroodpad).
 27. Monitorujete nejakým spôsobom, či je pokrytie mesta pouličnými odpadovými košmi vyhovujúce? Máte plány v tejto oblasti? Považujete za dostatočný počet existujúcich smetných košov na psie exkrementy?
 28.  

 29.  

 

 

 

Martin Polovka sa pýta:

 

 

1, aké množstvo bežného komunálneho odpadu sa v meste vyprodukovalo za uplynule 3 roky?

 

 

2, Aké množstvo odpadu za uplynule obdobie bolo vyseparovaného v členení sklo, plasty, papier, kovy?

 

 

3, Existuje analýza, koľko z bežneho KO je možne ďalej separovať na recyklovateľné zložky, teda aká je rezerva pre zníženie množstva odpadu uloženého na skládke?

 

 

4, ak sú také údaje, aké množstvo bežneho komunálneho odpadu tvori tzv. BRKO – biologicky rozložitelný odpad?

 

 

5, ako chce mesto pristúpiť k povinnosti zabezpeciť separátny zber BRKO, resp. kuchynského odpadu z domácnosti?

 

 

6, zvažuje mesto vytvorenie tzv. komunitných kompostérov alebo riešenie kompostovania odpadu aj pre bytové domy?

 

 

7, V meste citeľne chýba osveta o problematike separácie odpadu, plánuju sa v tomto smere nejaké aktivity? Typu – čo kam patri, že obaly je potrebne rozloziť resp. stlaciť, treba/netreba obaly umývat?

 

 

8, Aký je dôvod ze spolocnosť AVE zváža pôvodne čiastočne vytriedený odpad naraz v jednom zbernom vozidle, t.j. papier a plasty sa znova zmiešajú?

 

 

Anonym:

 

 

 

 1. Neplánuje mesto výmenu tých špatných zelených smetných košov za niečo modernejšie, prípadne tak aby sa dal odpad aj separovať?
 2.  

 3.  

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan