pondelok, 15. apr. 2024

MNO granty: Znižovanie odpadu a plytvania potravinami (2021)

15.11.2021, 11:47
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Znižovanie odpadu a plytvania potravinami (2021)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu výskumu a inovácií spojených so znižovaním potravinových strát a témou predchádzania vzniku odpadu.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Zaradenie výzvy

Operačný program: Horizon Europe
Špecifický cieľ: Horizon Europe

Kód výzvy:

Horizont Európa/x1/2021

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • Akákoľvek právnická osoba založená a pôsobiacia na Slovensku alebo v iných krajinách EÚ, či ďalších asociovaných krajinách

Oprávnené aktivity:

  • Harmonizácia merania potravinového odpadu v Európe
  • Vývoj nových nástrojov na získavanie dát o potravinách a odpade
  • Meranie potravinových strát a prebytkov v rámci prvovýroby
  • Prevencia a znižovanie potravinových strát
  • Pochopenie príčin strát a plytvania potravinami
  • Aktivity na predchádzanie a znižovanie strát a plytvania potravinami
  • Obchodné stratégie na predchádzanie a znižovanie potravinových strát a odpadu v potravinovom systéme

Viac informácií o oprávnených aktivitách si prečítate priamo vo výzve

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 14 000 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan