štvrtok, 20. jún. 2024

MNO granty: Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

1.11.2021, 11:24
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom programu je posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľskými organizáciami, odborovými organizáciami a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Štátna správa, Veľké podniky

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nórsky finančný mechanizmus
Špecifický cieľ: Fond pre bilaterálne vzťahy

Kód výzvy:

Nórsko1/2021

Detailné informácie:

Program prispieva k tomu, aby prijímateľské krajiny boli lepšie vybavené na riešenie problémov nezamestnanosti a aby boli podporené osvedčené postupy v oblasti dôstojnej práce v úzkej spolupráci s nórskymi partnermi.

Oprávnení žiadatelia:

 • a) sociálni partneri (organizácie zamestnávateľov a odbory)
  b) orgány verejnej správy a inštitúcie zamerané na pracovnú oblasť, alebo také ktoré majú štatutárnu úlohu v rámci tripartity
  c) organizácie verejnej správy zamerané na pracovnú oblasť, alebo také, ktoré sa venujú podpore pracovného dialógu

Oprávnené aktivity:

 • Zlepšenie sociálneho dialógu a spolupráce
 • Zlepšenie implementácie programu dôstojnej práce a spravodlivých pracovných podmienok
 • Zjednodušenie prístupu k zamestnaniu
 • Detailné informácie o podmienkach a oprávnených aktivitách nájdete TU

Finančná podmienky:

 • Výška alokácie: 209 000 €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 100 000 €
 • Minimálna výška žiadaného príspevku: 20 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan