štvrtok, 25. júl. 2024

MNO granty: DOBRÝ SUSED 2021

8.11.2021, 11:33
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Dobrý sused 2021

 

Podporované oblasti:

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nadácia Ekopolis
Špecifický cieľ: 1. Nadácia Ekopolis

Kód výzvy:

Ekopolis1/2021

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné, stredné a materské školy
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestské časti a obce: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rovinka.

Oprávnené aktivity:

 • sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít, prípadne zanedbaných plôch, ktoré majú potenciál na využitie
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času
 • budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.
 • inovatívne, netradičné aktivity, ktoré sú v súlade so zámerom programu
 • organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 30 000 €
 • maximálna výška grantu je 4 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan