nedeľa, 21. júl. 2024

MNO granty: Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií (2021)

8.11.2021, 11:36
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií (2021)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií so zameraním primárne na digitálnu spoluprácu

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nórsky finančný mechanizmus
Špecifický cieľ: Fond pre bilaterálne vzťahy

Kód výzvy:

GGCBF02

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnené žiadať o príspevok sú všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov

Oprávnené aktivity:

 • Príklady iniciatív, ktoré môžu byť zrealizované v rámci bilaterálneho fondu GGC:
  • virtuálne školenia a budovanie kapacít;
  • virtuálne konferencie a menšie bilaterálne spolupráce;
  • virtuálne workshopy, stretnutia, návštevy a semináre na témy spoločného záujmu vo vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • príprava a/alebo preklad informačných materiálov;
  • on-line štúdie s účastníkmi a/alebo vstupmi z prispievateľských štátov a zo Slovenska;
  • vysielanie online diskusií medzi slovenskými, nórskymi, islandskými a lichtenštajnskými poprednými expertmi/odborníkmi vo vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • online prednášky popredných (akademických) expertov/odborníkov zo Slovenska a z prispievateľských štátov v rámci vyššie uvedenej oblasti podpory;
  • vytváranie nových spôsobov on-line manažmentu;
  • on-line okrúhle stoly medzi študentmi, MVO, zástupcami menšín a akýchkoľvek iných skupín;
  • on-line kampane, výstavy a propagačné materiály;
  • on-line zber dát;

Finančná podmienky:

 • Výška alokácie: 30 000 €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 10 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan