streda, 17. apr. 2024

MNO granty: Búrame bariéry (2021)

8.11.2021, 11:39
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Búrame bariéry (2021)

Podporované oblasti:

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické osoby, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nadácia ZSE
Špecifický cieľ: 1. Nadácia ZSE

Kód výzvy:

ZSE1/2021

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Oprávnené aktivity:

  • grant je určený na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením, primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.
  • podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Indikatívna alokácia výzvy:

  • celková suma prostriedkov vyčlenených na výzvu je 23 000 €
  • jeden projekt môže byť podporený sumou 1 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan