štvrtok, 23. máj. 2024

Mediácia je riešením pre bezpečnosť detí?

29.6.2021, 09:04
OZ FutuReg

Dňa 23.-24. júna mediátorky OZ FutuReg školili formou workshopu v priestoroch ZŠ na Dunajskej ulici v Bratislave v 5 a 9. triede v rámci projektu riešenie problémov online priestoru a návratu do škôl. Šamorínske OZ FutuReg začala projekt KIDSAFEDU.ONLINE v marci 2021. Prvou aktivitou bola tvorba učebného materiálov. Ebooky sa dajú stiahnuť na odkazoch  maďarského  ebooku_NDS_HU a takisto v preklade slovenského ebooku_NDS_SK. Druhou aktivitou boli workshopy, ktoré sa realizovali v máji online a v júni offline. Na leto plánuje organizácia digitalizovať všetky dosiahnuté výsledky na digitalskills.kidsafedu.eu.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. 

Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikany. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany.  

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

„Ak si máme predstaviť budúcnosť škôl z hľadiska riešenia konfliktov, najprv musíme veriť tomu, že konflikty sú prirodzenou hnacou silou nášho života a nemôžeme ich jednoznačne kategorizovať ako škodlivé a deštruktívne javy. Máme si byť istí v tom, že človek je schopný zmeny a kde je vôľa, skúsenosť, vedomosť a vytrvalosť, tam nedorozumenia a nesúhlas môžu viesť k riešeniam. Ale najdôležitejšie, čo musíme vedieť – a to tvrdíme na základe vlastných skúseností, že školská mediácia (vedená odborníkmi a pedagógmi) a rovesnícka mediácia sú komplexné nástroje, ktoré je možné rýchlo a prakticky realizovať v školskom prostredí ako súčasť triednych hodín, a ktoré prinášajú dlhodobé, užitočné a isté výsledky.“ – tvrdí mediátorka projektu Krisztina Mészáros.

Mediátorky počas stretnutí vyškolili vyše 50 študentov riešili 2 konkrétne konflikty a zamerali sa na dvoch úrovniach, čiže mediovali oddelene, o projekte sa zmienila aj projektová manažérka, komediátorka projektu, Lívia Bott Domonkos:

„Musíme si byť vedomí aj toho, že asertívne správanie, základy pozitívneho naprávania, vytvorenie a udržiavanie empatie je potrebné naučiť sa spoločne. Musíme investovať čas do osobných konzultácií, vytvoriť skupiny vykonávajúce dohľad a konflikty riešiť pomocou individuálneho prístupu. Veríme, že navzájom akceptujúce, trpezlivé, dôverujúce komunity sa dokážu rozvíjať len touto cestou a týmito nástrojmi. Na pohľad beznádejné prípady, ktorým dominujú hádky a zlé vzťahy, je možné v budúcnosti zlepšiť pomocou diskusií a debát zameraných na hľadanie riešení, ventilovanie emócií a mapovanie spoločných cieľov.“ Veríme, že naše aktivity pomohli ZŠ s VKM na Dunajskej ulici v Bratislave. 

Kontakt: OZ FutuReg, oz [at] gmail.com, 0917737076

Copyright © 2024 Šamorínčan