nedeľa, 21. júl. 2024

Kúpanie v súkromných jazerách nie je povolené

24.6.2021, 07:29
obec Hviezdoslavov

Chápeme, že teplé letné počasie spolu s priezračne čistou vodou naozaj láka, ale dovoľte nám, prosím, opätovne upozorniť Vás, že na dvojici "štrkovísk" v kat. území Hviezdoslavova nachádzajúcich sa medzi Hviezdoslavovom a Štvrtkom n. O. nie je a ani nikdy nebolo povolené kúpanie či rekreácia.

Predmetné územie "štrkoviska" je stále banským priestorom, hoci s ukončenou ťažbou, ktorá skončila v čase nástupu nového vedenia obce koncom r. 2018. Posledné dni sa, vplyvom slnečného počasia, na rušnej ceste opäť zhromažďuje obrovský počet áut a ľudí a vzniká množstvo nebezpečných kolíznych situácií.

OOPZ v Šamoríne všetkých návštevníkov vyzýva, aby neparkovali svoje vozidlá na krajniciach v bezprostrednej blízkosti štrkovísk.

Sú to súkromné pozemky súkromných investorov, ktorých samospráva obce Hviezdoslavov opätovne vyzvala na vykonanie príslušných opatrení s cieľom bezodkladne zvýšiť v lokalite bezpečnosť. Stále je v hre aj možnosť oficiálneho a "legálneho" verejného využitia časti vodnej plochy, aj vzhľadom na takmer 5-hektárovú plochu, ktorú obec strategicky od min. roku vlastní hneď oproti cez cestu (Areál Šibenička, ktorý je práve vo výstavbe), pre obec a jej obyvateľov - na to by však príslušné orgány museli jednať výrazne rýchlejšie a tento banský priestor formálne konečne zrušiť.

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie...

Copyright © 2024 Šamorínčan