sobota, 13. júl. 2024
Koronavírus odkladá aj otvorenie rýchlostnej cesty R7 a časti D4

Koronavírus odkladá aj otvorenie rýchlostnej cesty R7 a časti D4

18.3.2020, 10:58
Slávka Gáborová

Už koncom marca mala byť otvorená pre verejnosť rýchlostná cesta a časť úseku D4. Pandémia koronavírusu to mení. Už pred pár dňami sa malo začať kolaudačné konanie, to sa odsunulo. Zmenu termínov potvrdilo aj ministerstvo dopravy.

 „Ústne konania spojené s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačných konaní stavieb rýchlostnej cesty R7 a úseku diaľnice D4 (medzi križovatkami Ketelec – Rovinka), ktoré sa mali uskutočniť v 11. a 12. týždni (v dňoch 11.3.2020, 12.3.2020 a 16.3.2020) boli zrušené a preložené na 16. a 17. týždeň,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.

Zatiaľ tak dochádza k zhruba mesačnému oddialeniu.

Kľúčové údaje o úseku R7 v dĺžke 25,2 km, ktorý mal byť otvorený koncom marca:

 • 2 križovatky (Dunajská Lužná, Šamorín)
 • 5 podjazdov
 • 11 nadjazdov
 • 1 most pre peších
 • 3 ekodukty
 • 2,200,00m³ násypov
 • 24,000 m betónových zvodidiel
 • 57,000 m oceľových zvodidiel
 • 16,000 m² zábran pre vtáky
 •  350,000 t podkladovej vrstvy vozovky
 • 216,000 m chráničiek informačného systému diaľnice
 • 50,000 m odvodňovacieho potrubia
 • 50,000 m žľabov
 • 8,100 m²  oporných múrov typu RSS
 • 15,700 m prefabrikovaných nosníkov
 • 18,300 m² betónových plôch
 • 150,000 m dopravného značenia
Copyright © 2024 Šamorínčan