nedeľa, 21. júl. 2024
Blíži sa otvorenie R7, na začiatku nebude spoplatnená

Blíži sa otvorenie R7, na začiatku nebude spoplatnená

9.3.2020, 07:38
Denník N

Ktokoľvek bude novým ministrom dopravy, hneď po nástupe do funkcie bude zrejme odovzdávať polovicu bratislavského obchvatu.ň

Na otázky Denník N  odpovedal Zdeněk Krejčí, manažér dopravy bratislavského obchvatu.

V prvej etape zrýchlia na vjazde a výjazde z mesta v smere na Šamorín, neskôr sa pripojí ďalší zjazd z Bratislavy na diaľnicu.

Lenže aj po tom, čo bude hotová celá 59-kilometrová diaľnica, stále bude zrejme chýbať jej prepojenie so štátnou D1. Kamióny tranzitujúce do Rakúska a Maďarska budú naďalej jazdiť cez Prístavný most alebo sa na obchvat dostanú cez starú Seneckú cestu.

Ktorý úsek bratislavského obchvatu bude hotový prvý?

Koncom marca alebo na prelome marca a apríla bude hotová R7 od Holíc pri Dunajskej Strede až do Ketelca v Podunajských Biskupiciach. Spoločne s tým sa odovzdá aj časť D4.

Čakalo sa, že na jar sa odovzdá iba 17,4 kilometra rýchlostnej cesty od Holíc po Dunajskú Lužnú. Pokračovanie od Dunajskej Lužnej do Ketelca sa totiž nemá na čo napojiť, kým nie je hotová aj D4 a tá má neskoršie termíny dokončenia.

Je pravda, že úsek medzi Ketelcom a Dunajskou Lužnou by bol bez D4 slepou ulicou. Práve preto odovzdáme v predstihu aj krátku nadväzujúcu časť D4. Bez toho by nemalo význam otvárať tento úsek.

Takže to všetko sa bude spoločne odovzdávať v marci – apríli?

Hotové budú úseky Holice – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Ketelec aj s križovatkami, ktorými zídete z rýchlostnej cesty do Dunajskej Lužnej, Šamorína či Kvetoslavova. To spolu predstavuje vyše 25 kilometrov. Plus, aby sa dala použiť časť Dunajská Lužná – Ketelec a nebola slepou ulicou, sprevádzkujeme predčasne diaľnicu D4 medzi Ketelcom a križovatkou Rovinka, čo predstavuje ďalších asi 4,5 kilometra.

 

Čo to urobí s dopravou?

Tí, ktorí pôjdu z Bratislavy na Dunajskú Stredu od Podunajských Biskupíc, respektíve od Rovinky, nabehnú za Podunajskými Biskupicami na časť diaľnice D4 a potom v križovatke Ketelec prejdú na R7 až do Holíc a naopak.

Kto to pocíti najviac?

Všetky obce po ceste, pretože tranzitná doprava už nebude musieť ísť priamo cez Šamorín, Dunajskú Lužnú alebo Rovinku. Rýchlostná cesta ich obchádza. Do týchto obcí, ale aj do Kvetoslavova z nej zídete novými križovatkami.

Koľko času za volantom to ušetrí šoférom?

To je otázka na verejného obstarávateľa. Dopravný model pre projekt D4/R7 napríklad pripravoval aj Výskumný ústav dopravný zo Žiliny. Podľa ich modelu príde k skráteniu cestovného času na väčšine sledovaných ciest v modelovanej oblasti.

Rýchlosť 130 km/h bude na všetkých úsekoch alebo budú obmedzenia?

Na väčšine úsekov bratislavského obchvatu bude 130-ka. Výnimkou bude neskôr úsek D4 medzi križovatkou Ivanka-sever a Ivanka-západ, kde bude 100 km/h.

Prečo?

Tieto križovatky sú od seba asi 850 metrov. Z jednej sa v budúcnosti na D4 pripojíte zo starej Seneckej cesty a z druhej z D1 a naopak. Norma na minimálnu vzdialenosť medzi diaľničnými križovatkami je však obvykle najmenej 5 kilometrov pre pripájacie a odbočovacie pruhy. Preto je tu nevyhnutná obmedzená rýchlosť.

Povedzme, že bývam v Dunajskej Strede a dochádzam do Bratislavy. Cesta mi bude trvať menej, ale asi iba po vjazd do Bratislavy. Čo sa bude diať tam? Alebo to závisí od toho, koľko šoférov táto diaľnica v skutočnosti priláka?

Predpokladám, že diaľnicu budú využívať. Existuje predbežná dohoda so štátom, že táto časť projektu nebude až do úplného otvorenia celého obchvatu spoplatnená, takže šoféri si nebudú musieť kupovať ani diaľničné známky.

Tým štát priláka na diaľnicu aj jednorazových návštevníkov Bratislavy a všetci sa stretnú na jednom vstupe do mesta. Má to nejakú logiku?

Je to určitá satisfakcia pre šoférov za to, že ešte nebude dokončený celý projekt. Bude na každom šoférovi, či sa rozhodne ísť po starej ceste cez Dunajskú Lužnú a Rovinku alebo po diaľnici.

Čo sa teda podľa vás bude diať v doprave na vstupe do mesta po otvorení prvej polovice projektu?

Predpokladáme, že 80 percent šoférov bude diaľnicu využívať, a to najviac poobede, keď všetci budú odchádzať z Bratislavy.

Šéf projektu Juan José Bregel pred časom v rozhovore tvrdil, že južné úseky môžu byť hotové aj koncom februára, teda pred voľbami. Posúvali sa termíny preto, aby ste mohli predčasne odovzdať aj časť D4, aby úsek od Dunajskej Lužnej nebol slepou uličkou? 

Technické odovzdanie tohto úseku mohlo byť koncom februára. Cesta sa však môže oficiálne otvoriť až po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom užívaní. Takéto konanie trvá najmenej 30 dní a schvaľuje sa verejnou vyhláškou, ktorá musí visieť na verejnosti 15 dní. Od posledného dňa tejto lehoty plynie ďalších 15 dní na to, aby sa účastníci mohli odvolať. To je zrejme tých 30 dní navyše od konca februára.

Takže máte požiadané o kolaudáciu a teraz čakáte na verejnú vyhlášku?

Tak. Najprv sa vykoná kolaudácia na špeciálnom stavebnom úrade na ministerstve dopravy. Zistia sa nedostatky a nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke diaľnice. A keď stavebný úrad, polícia a ostatné orgány uznajú, že táto cesta je prevádzkyschopná, špeciálny stavebný úrad vydá rozhodnutie.

Čítala som, že trnavskej župe sa nepáčia materiály na R7. Môže to proces skomplikovať?

Trnavská župa preberá iba cesty alebo mosty, ktoré vedú ponad R7 v Trnavskom kraji. Celá diaľnica bude patriť koncesionárovi počas 30 rokov, župa preberá cesty v jej správe, teda cesty druhej a tretej triedy, ktoré sme vybudovali v rámci projektu a ktoré slúžia ako pripájacie body na diaľnicu. Trnavská župa by teda mala prebrať prípojku nižšej triedy zo Šamorína na Kvetoslavov ponad R7.

Ak prípojky neprevezmú, tak sa ľudia zo Šamorína a Kvetoslavova nedostanú na diaľnicu?

Križovatka sa dá používať v režime predčasného užívania a stále ju vlastníme my, až kým sa neodstránia všetky nedorobky. Je daná lehota na odstránenie a nie sú to nedorobky, ktoré by bránili užívaniu. Boli to veci, o ktorých sa vedelo, že sú v stave, keď môže druhá strana namietať, ale vzhľadom na to, že sme sa snažili odovzdať cestu do užívania čím skôr, požiadali sme o predčasné užívanie.

Takže na jar sa dostaneme autostrádou od Dunajskej Stredy do Biskupíc. Čo pribudne ďalej?

Intenzívne pracujeme na diaľnici D4 od križovatky Rovinka po križovatku Podunajské Biskupice. Predpokladáme, že ju otvoríme v lete 2020.

 

Tam nemáte zásadný problém so stavebnou časťou?

Zásadný problém tam nie je. Je tam dotknutá Vinohradnícka ulica, kde sme mali menšie zdržanie pre uzávierky. V tomto úseku sa tiež nachádza most ponad železnicu, a keďže je potrebné práce koordinovať so železnicou a organizovať výluky, pracuje sa tam o čosi komplikovanejšie.

Čo prinesie táto časť ľuďom?

Keď otvoríme úsek od Rovinky po Podunajské Biskupice, pribudne ďalší zjazd a výjazd na diaľnicu.

Najväčší problém s dopravou v Bratislave nepredstavujú tranzitujúce vozidlá, ale tie, ktoré smerujú do Bratislavy alebo vychádzajú z mesta. Najčastejšie takáto doprava smeruje do Starého a Nového Mesta alebo do Ružinova. Nie je ďalší vstupný bod priďaleko od týchto cieľov?

To je nateraz hypotetické, každý šofér si nájde svoju ideálnu cestu.

 

Zhrňme si to: Prvé, čo sa stane, je zrýchlenie v smere od Dunajskej Stredy. V Dunajskej Lužnej, v Rovinke a v Šamoríne si oddýchnu, lebo od nich diaľnica odkloní tranzit. Autá budú schádzať v Ketelci a o pár mesiacov aj na križovatke Biskupice. Čo bude potom?

Do konca tohto roka by sme mali byť hotoví s diaľnicou až po križovatku Ivanka-sever. V tomto bode sa bude v budúcnosti prepájať D1 s D4. Križovatka Ivanka-západ by mala byť do konca roka hotová so všetkými prípojkami, teda bude hotové kríženie obchvatu D4 so starou Seneckou cestou (I/61).

V tom čase bude D4 hotová od Jaroviec po Ivanku pri Dunaji alebo iba od Ketelca po Ivanku pri Dunaji?

Zatiaľ sa bavíme o časti od Ketelca. Ako viete, pri Jarovciach sa stavia náročné súmostie cez Dunaj. Aj s tým mostom sa počíta tento rok, ale predbežne trváme na cieli dokončiť časť od Ketelca po Ivanku. S tým, že aj časť Seneckej cesty v mieste jej kríženia s D4 bude opravená a prerobená na štvorprúdovú cestu. To je preto, že štát má v pláne starú Seneckú cestu v budúcnosti rozšíriť na štvorprúdovku.

Viac si môžete prečítať v článku Denník N Bratislavský obchvat pred otvorením: Kamióny odkloní najviac na starú Seneckú cestu

Copyright © 2024 Šamorínčan