piatok, 21. jún. 2024

KIDSAFEDU záverečná online konferencia

26.7.2021, 13:00
Peter Gábor

Projekt KIDSAFEDU (SKHU/WETA/1901/4.1/317) s podporou Fondu malých projektov Pro- gramu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko hľadá cezhraničné riešenia chrániace deti pred nebezpečenstvami kyberšikany a vzdelávania v oblasti digitálnej gramotnosti pomocou online záverečnej konferencie dňa 29. júla 2021.

Hlavný partner projektu KIDSAFEDU OZ FutuReg a správca webu www.kidsafedu.eu uzatvára projekt KIDSAFEDU záverečnou konferenciou netradičnou metódou online, pričom chce upozorniť na čas trávený v online priestore. Projekt v cezhraničnej spolupráci s Nadáciou Hintalovon sa začal v novembri 2020 a konči v lete tohto roku. Hľadá odpovede na nasledujúce otázky: Ako zabezpečiť bezpečnosť detí online v cezhraničnom priestore? Ako spolupracovať v cezhraničnom priestore? Aké sú inštitucionálne možnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými organizáciami? Ako ďalej v online vzdelávaní po koronakríze bezpečne?

kidsa2

Program podujatia začína úvodnými slovami predsedu vedúceho partneru Lívii Bott Domonkos, partnera projektu Trstice, zastúpeným Evou Kacz nasleduje podrobnejšie predstavenie projektu, programu a cezhraničnej spolupráce a neskôr predstavenie odborných parterov, účastníkov konferencie, krátke predstavenie projektu KIDSAFEDU a cieľov konferencie a platformy konferencie DIGITALSKILLS, kde sú dostupné všetky materiály pre účastníkov. Konferencie sa zúčastnia odborníci spolupracujúcich organizácií, ako Krisztina Mészáros, mediátorka, Margaréta Kováč, právnička, Patrik Pomichal, informatik a pilotná škola Trsticiach. O cyberbullyingu a online bezpečnosti v Maďarsku a o projekte po- rozpráva Nadácia Hintalovon a projektová manažérka maďarskej strany Judit Csókás.

Projekt mal za cieľ vytvoriť cezhraničný koncept v oblasti online bezpečnosti, organizoval 2 tréningy na Slovensku, 2 tréningy v Maďarsku, spolu sa vyškolilo vyše 15 trénerov. Počas pandémie sa organizovali 4 online besedy pre verejnosť, vypracoval sa prieskum. štúdia, prípadová štúdia, metodická príručka a cezhraničný výskum projektu. Pilotnou školou bola Základná škola s VJM v Trsticiach, kde sa zaviedla, mediácia, mentoring a coaching v oblasti. Počas doby trvania projekt upozorňoval na prebiehajúcu online kampaň KIDSAFEDU pomocou sociálnych médií. Pripravili sa vzdelávacie videá pre pedagógov, rodičov a edukačné vlogy o online bezpečnosti, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.kidsafedu.eu.

Odborné prednášky konferencie a odborné tréningy pre cieľovú skupinu sú dostupné pre registrovaných na platforme. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na adresu oz [at] futureg.sk alebo na online registračnom formulári.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte: Lívia Bott Domonkos, predsedníčka, štatutárna zástupkyňa OZ FutuReg

E-mail: bottlivi [at] gmail.com Telefónne číslo: 00421 917 737076 Webová stránka: www.futureg.sk

KIDSAFEDU záverečná online konferencia
KIDSAFEDU záverečná online konferencia
Copyright © 2024 Šamorínčan