streda, 28. feb. 2024
jan_micanko

Kandidát na poslanca Ján Micanko: Prečo som sa rozhodol kandidovať?

6.11.2018, 08:07
Politická reklama, Ján Micanko

Slovensko sa zmenilo pred takmer 30 rokmi na demokratický štát. Som presvedčený, že je na čase, aby sa zmenili pomery aj v Šamoríne, aby tu mohli spoločne fungovať Maďari aj Slováci a aby sa mohli spoločne a transparentne podieľať na spravovaní mesta.

Každý má s mestom svoje skúsenosti, či už pozitívne, alebo negatívne. Pre mňa bolo napríklad neprípustné, aby sa sused dozvedel o výstavbe domov na susednom pozemku až vtedy, keď videl, ako sa tam leje základová doska. Tak sa to stalo na ulici Buková a Brezová. Oznámenie o začatí výstavby si našli susedia v poštovej schránke až niekoľko dní po tom. Na takéto konanie mesta a jeho zastupiteľov je šanca dať odpoveď v komunálnych voľbách. Ďalšia zvláštna situácia je aj v prípade výstavby domov na ihrisku šamorínskeho gymnázia. Keďže tam chodím pravidelne behávať, vidím, ako sa mi pred očami mení ihrisko, prioritne určené našim deťom. Už len čakám, kedy im zrušia telesnú výchovu, lebo už nebudú mať atletickú dráhu...

Dnes v meste pôsobí skupina nezávislých ľudí, ktorých spája chuť dať veci do poriadku. Patrí medzi nich aj kandidát na primátora pán Jozef Bednár a ďalší kolegovia, ktorí kandidujú cez jednotlivé okrsky v meste. Verím, že mestské zastupiteľstvo po voľbách nebude jednofarebné ako dnes. Verím, že v Šamoríne po voľbách bude zastupiteľstvo, v kto rom poslanci budú uprednostňovať potreby obyvateľov pred valstnými záujmami jednej politickej strany.

Kandidujem vo volebnom obvode č. 2.

Čo by som rád zmenil a ovplyvnil

  • Najdôležitejšie je urobiť mesto transparentné a preto budem podporovať všetky snahy, aby v mestskom zastupiteľstve mohla byť prítomná rôznorodosť názorov a slušná komunikácia mesta voči všetkým obyvateľom.
  • Budem presadzovať zmenu parkovacej politiky v meste tak, aby prvá hodina parkovania bola zadarmo a obyvatelia si mohli v pokoji vybaviť najdôležitejšie osobné záležitosti.
  • Zrušiť parkovacie miesta mestského úradu, ktoré sú bez platenia a prehodnotenie parkovania pre obyvateľov, ktorí v parkovacej zóne bývajú.
  • Budem aktívne hľadať riešenie situácie v základnej škole Mateja Bela, ktorá už dnes kapacitne nestačí. Rozvoj mesta nezastavíme, developerské projekty už mesto schválilo (nová štvrť za Lidlom, projekty novej mestskej časti na Seneckej ceste a na ulici Vincenzy) a musíme počítať aj s tým, že po otvorení rýchlostnej cesty R7 sa mesto rozrastie o ďalších obyvateľov. Bude riešením dvojzmenná prevádzka, ako to navrhuje mesto v súčasnosti?
  • V časti mesta, kde kandidujem (okrsok 2), sa budem zasadzovať za rekonštrukciu Pomlejskej cesty, vybudovanie mestského osvetlenia nielen na zmienenej ceste, ale aj na Športovej a Kúpeľnej ulici, aby sa naši obyvatelia mohli bezpečne pohybovať aj v noci.

Kto som

Narodil som sa 2. mája 1973 v Gelnici. V Šamoríne žijem od roku 2005 spolu s manželkou a našimi dvomi dcérami. Spolu s mojimi rodičmi otcom Andrejom Micankom a mamou Erikou Almassy som vyrastal v Gelnici - v meste, kde sa hovorilo troma jazykmi: slovensky, maďarsky a nemecky. To ma naučilo spolunažívaniu v národnostne zmiešanom území. Už počas štúdia na Vysokej škole chemicko technologickej v Bratislave som sa cez rozprávania môjho školiteľa, diplomového vedúceho pána Prof. Ing. Stanislava Biskupiča DrSc., ktorý dostal cenu PRO URBE mesta Šamorín (In memoriam) dozvedel o tomto meste. Neskôr som do Šamorína chodil častejšie za priateľmi a známymi, ktorí tu žijú. Dnes sa v Šamoríne cí tim ako doma spolu s celou mojou rodinou. Pracovný osud ma zavial do oblasti IT technológií a v roku 2008 som spolu s partnermi z Maďarska založil spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o. s 50 % podielom maďarských partnerov. Naša spolupráca funguje viac ako desať rokov a je bezproblémová. Logo tejto spoločnosti nájdete aj na stránke www.samorincan.sk.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan