2024. júl. 25., csütörtök
Ján Micanko: Miért szeretném magam képviselőként jelöltetni?

Ján Micanko: Miért szeretném magam képviselőként jelöltetni?

2018.11.6. 08:07
Politická reklama, Ján Micanko

 

Majdnem 30 éve működik a Szlovák Köztársaság, mint demokratikus állam. Meggyőződésem, hogy itt az ideje megváltoztatni a körülményeket Somorján, lehetővé téve a szlovák-magyar együtt működést és így közösen és átlátható módon tudjanak részt venni a város irányításában.

Mindannyiunknak vannak tapasztalatai a várossal kapcsolatosan, vagy pozitívak, vagy negatívak. Számomra elfogadhatatlan az, mikor a szomszéd az alapok öntésénél szembesül a zajló építkezéssel. Így volt ez a Bükkfa és a Nyírfa utcán is. Az érintettek csak pár napos késéssel lelték meg az értesítő okiratot az építkezésről postaládájukban. Most kell megragadni a változtatás lehetőségét a készülődő választásokon. Hasonló érdekes szituáció áll fent a somorjai gimnázium sportpályáin zajló építkezéseknél is. Mivel rendszeresen járok futni azon az útvonalon, látom, hogyan alakul át szemeim előtt a gyermekeinknek szánt játszótér. Kiváncsian várom, mikor törlik a testnevelést abból az indokból, hogy nincs megfelelő hely biztosítva a sporttevékenységekre. Városunkban működik egy független csoport, melyet a városért való tenni akarás fog össze. Közéjük tartozik Jozef Bednár polgármesterjelölt is, és többi társam, kik az egyes választóke re ületekben indulnak képviselőjelöltként. Hiszem azt, hogy a választások után a városi tanács nem marad egyoldalú, mint manapság. Hiszek abban, hogy a választások után Somorjának olyan képviselete lesz, ahol a lakosság szükségeit helyezik a saját és a politikai pártok éredekei elé.

Min szeretnék változtatni és mit szeretnék befolyásolni?

  • Legfontosabb a várost érintő ügyek áttekinthetővé tételének bebiztosítása. Szeretnék minnél több lehetőséget nyújtani a véleménynyilvánításra a lakosság részéről is, ezáltal több szempontból láthatjuk a dolgokat és építőbb jellegű komunikáció jöhet létre a képviselet és a lakosság között.
  • Küzdeni fogok a város parkolási politikájának megváltoztatásáért. Célom az első parkolási óra bérmentesítése, hogy a lakosság ügyintézését ne a parkolás gátolja.
  • Megszüntetném a községi hivatal ingyenes parkolóhelyeit és átértékelném a parokolási lehetőségeit a parkoló zónában élő lakosoknak.
  • Aktívan részt szeretnék venni a Matej Bel Alapiskolát érintő kérdések megoldásában, főként a kapacitással kapcsolatos problémában. Továbbra is támogatom a város fejlődését. A város által jóváhagyott fejlesztési projektek (egy új negyed a Lidl mögött, projektek a Szenci úton és a Vincenzy utcán) és az épülő R7-es út megnyitása után számolnunk kell váro- sunk lakosságnövekedésével.Valóban a kétirányú forgalom lesz a megoldás, ahogy azt a város javasolja?
  • A városrészben ahol jelöltetem magam (2. választási kerület), támogatni fogom a Pomlé út rekonstrukcióját, a városi közmegvilágítás kiépítését nem csak ezen az úton, de a Sport utcán és a Fürdő utcán is, hogy lakosaink biztonságosan közlekedhessenek hajnalban is. A városrészben ahol jelöltetem magam (2. választási kerület), támogatni fogom a Pomlé út rekonstrukcióját, a városi közmegvilágítás kiépítését nem csak ezen az úton, de a Sport utcán és a Fürdő utcán is, hogy lakosaink biztonságosan közlekedhessenek hajnalban is.

Pár szó róla

1973. május 2-án születtem Gölnicbányán (Gelnica). Somorján 2005-től élek feleségemmel és két lányunkkal. Szüleimmel, Micanko Andrejjal és Al- massy Erikával Gölnicbányán nevelkedtema városban, ahol három nyelven beszéltek: szlovákul, magyarul és németül. Ez megtanított a vegyes nem zetiségű környezetben való életre. Már Pozsonyban a Kémiai Műszaki Főiskolán (Slovenská vysoká škola chemickotechnologická Bratislava) végzett tanulmányaim alatt megismerkedtem Somorjával. Ehhez nagyban hozzájárult diplomamunka vezetőm Prof. Ing. Stanislav Biskupič DrSc. (In memoriam), aki megkapta a PRO URBE díjat Somorja városától. Később gyakrabban jártam Somorjára barátaim és is- merőseim után, akik itt élnek. Ma már otthon érzem magam Somorján az egész családommal együtt. A munkás sors egészen az informatikai techno lógiákig sodort, és 2008-ban, magyarországi partnereimmel közösen megalapítottam a KaratNet Slo- vakia s.r.o.-t. a magyar partnerek 50% -ával. Part- nereink 50% a magyar volt. Együttműködésünk több mint tíz éve működik és zökkenőmentes. A cég logóját a www.samorincan.sk címen is megtalál- hatják.

 

Copyright © 2024 Somorjai