nedeľa, 21. júl. 2024

Interaktívne hodiny anglického jazyka v Gymnáziu M.R.Štefánika  v Šamoríne

3.6.2021, 12:31
Gymnázium M. R. Štefánika

Prvá aktivita pre spestrenie výučby anglického jazyka v školskom roku 2020/2021 sa realizovala v piatok 28.5.2021. Pred pandémiou bolo zvykom na našej škole usporiadať divadelné predstavenie v podaní Anglického divadla, alebo zorganizovať tzv. English Week, aj poznávacie zájazdy do anglicky a nemecky hovoriacich krajín. Tento školský rok sme sa museli uskromniť, ale podarilo sa nám aspoň online formou trochu vybočiť zo zabehnutých koľají. 

Mládežnícka organizácia AIESEC na Slovensku funguje od r. 1993. Ich snahou je poskytnúť osobný a profesionálny rozvoj mladým v spolupráci s dobrovoľníkmi. Poskytujú výmenné pobyty v rámci dobrovoľníctva a stáží.

Dve dobrovoľníčky z hore spomenutej organizácie, Salma z Indonézie a Anoushka z Indie sa k nám pripojili cez Google Meet. V dvoch triedach sa vystriedalo šesť skupín, Kvarta A a Kvarta B spoločne, Kvinta, Sexta, I.A, II.A a III.A,  ktorým lektorky prezentovali svoju krajinu: geografiu, jazyk, zvyklosti a tradície, stravu, hudbu, filmy, školský systém, najznámejšie miesta. Samozrejme, bol priestor aj na otázky žiakov.

Salmina prezentácia bola plná krásnych záberov úžasnej prírody, turistických atrakcií   a vábivých miest Indonézie. Prezentácie ukončila krátkym kvízom, ktoré žiaci bez väčších problémov zodpovedali.

Anoushka poňala prezentáciu obšírnejšie, poskytla veľa detailov. Keďže India je obrovská krajina, všetky informácie musela rozdeliť do kategórií podľa jednotlivých území: pozdravy, typické oblečenie v jednotlivých oblastiach, strava, sviatky, najvýznamnejšie indické filmy vo svetovom meradle, videá s charakteristickými tancami atď. Svoju prezentáciu ukončila hrou, kde z troch tvrdení žiaci mali uhádnuť ktoré tvrdenie je nepravdivé.

V budúcnosti, ak to podmienky dovolia, takéto zaujímavé vyučovanie o iných kultúrach určite ešte usporiadame, ale na živo „live“. 

Mgr. Linda Mókusz Hombauer
Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Copyright © 2024 Šamorínčan