2024. júl. 25., csütörtök

Városi képviselő-testület ülése csütörtökön a VMK-ban

2018.6.23. 04:45
Peter Gábor

A plénumra 2018. június 28-án (csütörtök) 15.30 órakor kerül sor a VMK nagytermében.

Napirend:
1) Megnyitó
2) A város 2018. évi költségvetése teljesítésének értékelése - I. negyedév
3) Beszámoló a város 2017. évi konszolidált (összevont) gazdálkodásáról
4) Javaslat a városi tartalékalap eszközeinek felhasználására
5) Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tervének elfogadására – 2018, II. félév
6) Javaslat a 3/2018 számú ÁKÉR elfogadására (a szociális szállítószolgálatról)
7) Javaslat a 4/2018 számú ÁKÉR elfogadására (a szociális szolgáltatásokról, illetve azok
igénybevételének feltételeiről)
8) Javaslat a 5/2018 számú ÁKÉR elfogadására (Somorja Város tulajdonában lévő lakások
bérbeadásának feltételeiről)
9) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja kataszterében (Mgr. Hegyi Z.)
10) Javaslat városi tulajdonú ingatlan értékesítésére Somorja kataszterében (Ing. Figura Á. PhD.)
11) Javaslat tulajdonrész értékesítéséről szóló szándék elfogadására Somorja kataszterében (Ficek
J. és neje)
12) Javaslat tulajdonrész értékesítéséről szóló szándék elfogadására Somorja kataszterében (Ing.
Biskupičová J.)
13) Javaslat teherszerződés elfogadására Somorja kataszterében (CALEARO SLOVAKIA, k.f.t.)
14) Javaslat ingatlanok megvásárlására Somorja és Tejfalu kataszterében (PhDr. Straka J.)
15) Javaslat ingatlanok megvásárlására Somorja kataszterében (Fiedler E.)
16) Javaslat ingatlan értékesítési szándék elfogadására Somorja kataszterében (Panenková A.)
17) Javaslat a képviselőtestület 19/2016/XIV. számú határozatának módosítására (STK Somorja
Tenisz Klub)
18) Javaslat városi tulajdonú ingatlan kezelésének átruházására (Somorja Város – Domov senirov
AMBRÓZIA, Idősek otthona)
19) Javaslat beruházási hitelfelvétel jóváhagyására
20) Javaslat Somorja Város polgármesteri tisztsége terjedelmének és bérezésének
meghatározására a 2018-2022-es megbízatási időszakra
21) Képviselők interpellációja
22) Lakossági észrevételek
23) Egyéb

Az információ a város weboldalán jelent meg.

Copyright © 2024 Somorjai