2024. júl. 25., csütörtök
Bölcs Marian polgármesterjelölt: A városunkért, a lakosaiért és a hagyományainkért

Bölcs Marian polgármesterjelölt: A városunkért, a lakosaiért és a hagyományainkért

2018.11.5. 19:26
Politikai hirdetés, Bölcs Marian

Tisztelt somorjai lakosok! Kedves barátaim!

Mivel szívemen viselem városunk sorsát, ezért úgy döntöttem, hogy indulok az idei helyhatósági választásokon, mint polgármesterjelölt.    2018.11.10-én lehetőség nyílik arra, hogy teret adjunk saját véleményünknek, döntsünk  gyerekeink, unokáink és nem utolsó sorban  városunk mindennapjairól és elkövetkezendő éveiről. Felelősséget kell vállalnunk elődeink örökségéért és utódaink jövőjéért.  Itt születtem, itt lakom és itt élek. Ide tartozunk, itt vannak a családi és baráti kötődéseink. Úgy gondolom, hogy esélyt kell adni a fejlődésnek és az összefogásnak. Legyen célunk az együttgondolkodás, a tenni akarás, mert csak így tudunk közösen cselekedni a jövőt illetően.

Személyes elfoglaltságaim ellenére is figyelemmel kísérem városunk sorsát és fejlődését nagyon fontosnak tartom.
Saját vállalkozásom van, amely sikeresen működik és  tevékenységei nagyrészben  Somorjára öszpontosulnak.
Szeretném  tudásomat és a megszerzett tapasztalataimat  szülővárosom javára fordítani.

Szeretném megköszönni a buzdítást és a sok támogatást, hiszem, hogy ha a lakosság érdekeit vesszük előtérbe, törekszünk az emberi kapcsolatok,  értékek kiaknázására, megbecsülésére sokat tehetünk a városunkért.

marianbolcs

Prioritásaim közé tartozik, hogy a városi költségvetés tervezésénél nagyobb figyelemet szenteljünk az olyan városrészeknek mint Tejfalu, Sámot, Csölösztő, Bucsuháza, Királyfia és objektíven értékeljük kéréseiket és igényeiket. Tudomásul kell vennünk, hogy ezek a települések is városunk részei, így szükségleteikre egyaránt tekintettel kell lennünk.

Köztudott, hogy a szlovák alapiskola helyszűkével küzd. Anyagi fedezetet előteremteni egy új iskola építésére nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Véleményem szerint a kapacitásprobléma akút megoldását a Nagyszobat megyei önkormányzattal együttműködve is meg lehetne találni.

További megoldatlan probléma a parkolóhelyek hiánya. Megfelelő megoldást egy parkolóház építése jelentene, ami nemcsak a helyzet megoldásához járulna hozzá, de a zöldterületek megmaradását is biztosítaná.

Fontos, hogy a helyi közutak olyan állapotba kerüljenek, hogy megfeleljenek a mai idők elvárásainak, városunk lakosai kényelmesen és biztonságosan közlekedhessenek.

Céljaim közé tartozik hagyományaink megőrzése, ápolása.   Továbbra is támogatni szeretném azokat a kulturális rendezvényeket, amelyek formálják a közösséget és értéket képviselnek.

Támogatom valamint szoros együttműködést szeretnék a kisebb és nagyobb sportegyesületekkel és azokkal a csoportokkal, szervezetekkel, társulásokkal, amelyek lehetőséget biztosítanak szórakozásra, művelődésre, segítik a város működését és hírnevet szereztek Somorjának.

Az egyik legmerészebb vízióm városunk fejlesztése szempontjából egy városi fürdő létrehozása, amely sokáig része volt közösségünk életének. A régi városi fürdőre sokan nosztalgiával gondolunk. Lehetőségeimet kihasználva törekedni fogok arra, hogy visszakaphassuk, amit  egykor elvesztettünk.

Az elhatározásom az, hogy az alapkötelességeken felül tegyek a városért!

 

Copyright © 2024 Somorjai