pondelok, 22. júl. 2024
marianbolcs2

Kandidát na primátora Marian Bölcs: Pre naše mesto, pre obyvateľov a pre naše tradície

5.11.2018, 19:26
Politická reklama, Marian Bölcs

Vážení spoluobčania! Milí priatelia!

Rozhodol som sa podať kandidatúru na primátora mesta Šamorín z dôvodu, že mi na našom meste záleží. V týchto komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 10.11.2018 budeme mať možnosť prejaviť vlastný názor, môžeme rozhodovať o vlastnej budúcnosti o budúcnosti našich detí, vnukov a v neposlednom rade aj o budúcnosti nášho mesta. Narodil som sa sem, tu bývam a tu žijem. Je na nás, aby sme boli zodpovední za dedičstvo, ktoré zachováme našim potomkom. Treba poskytnúť priestor rozvoju a súdržnosti. My bývame tu a tu žijú naše rodiny, naši priatelia a tu máme zázemie a hodnoty, ktoré spoločne vytvárame. Napriek osobnej zaneprázdnenosti som vždy venoval pozornosť rodnému mestu, čo považujem za veľmi dôležité. Vediem vlastnú úspešnú firmu a väčšinu podnikania mám sústredenú v Šamoríne.
Rád by som využil svoje skúsenosti a vedomosti k ďalšiemu rozvoju nášho mesta. Našim cieľom je spoločne uvažovať a spojiť sily lebo len tak dokážeme spolupracovať.

Chcel by som sa poďakovať za podporu a verím, keď záujmy obyvateľov budú prvoradé a budeme s úctou pristupovať ku každému bez rozdielu môžeme spraviť veľa pre naše mesto.

marianbolcs

Medzi moje priority patrí objektívne zohľadniť pri rozdeľovaní financií aj požiadavky a potreby mestských častí ako je Čilistov, Šámot, Bučuháza, Kraľovianky, Mliečno. Musíme mať na zreteli, že aj tieto obce patria pod vedenie mesta a ich potreby sú pre nás rovnako dôležité.

Je verejne známe, že základná škola Mateja Belu bojuje s kapacitnými problémami. Získanie finančných prostriedkov na výstavbu novej školy nie je jednoduché, ale nie je to nemožné. Akútne riešenie kapacity základnej školy podľa môjho názoru, by bolo možné aj v spolupráci s VÚC Trnava.

Riešiť problém s nedostatočným množstvom parkovacích miest a hlavne nie na úkor zelene. Výstavba parkovacieho domu by výrazne dopomohol odbremeniť statickú dopravu v samotnom meste.

Dostať cestné komunikácie do takého stavu, aby obyvateľom ponúkali komfort, aký sa očakáva v tejto dobe.

Medzi moje ciele patrí aj zachovávanie našich tradícií, kultúrne podujatia organizované pre zábavu a potešenie obyvateľov.

Naše mesto sa môže pýšiť športovými  úspechmi na čo sme právom hrdí. Som za podporu športových klubov, veľkých či malých.

V ďalšom rade občianske združenia a spolky, ktoré takisto pomáhajú chodu mesta, združujú ľudí a poskytujú možnosti zábavy, vzdelávania či pomoci.

V neposlednom rade pre všetkých, ktorí vytvárajú hodnoty.

Najväčšou mojou víziou pre rozvoj Šamorína je zriadenie mestského kúpaliska, ktoré bolo neodlúčiteľnou súčasťou nášho mesta. Mestské kúpalisko poskytovalo pre mnohých občanov relax a zábavu o ktoré prišli. S nasadením, snahou a využitím všetkých možností  prispejem, aby sme dostali naspäť to čo sme s nedopatrením stratili.
Mojim cieľom je spraviť pre mesto viac aj nad rámec štandardných povinností.

Copyright © 2024 Šamorínčan