nedeľa, 21. júl. 2024

Dunajbus sa posúva vpred

4.12.2018, 08:24
Slávka Gáborová
ilustračné

Príprava projektu Dunajbus, pravidelnej vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, má zabezpečené peniaze.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je nutnou podmienkou realizácie projektu.

Zápchy a dopravné zaťaženie Bratislavy je dlho pálčivým problémom obyvateľov regiónu. O alternatíve v podobe pravidelnej osobnej dopravy obyvateľov okolitých obcí do Bratislavy po rieke sa hovorí už niekoľko rokov.

„Bratislava má unikátnu možnosť využitia vodnej cesty pre osobnú prepravu obyvateľov dochádzajúcich za prácou alebo za iným účelom do hlavného mesta. Na tomto projekte ešte musíme pracovať , ale vzhľadom na jeho ekologickú povahu a kritickú dopravnú situáciu má moju plnú podporu,“ vyjadril sa minister dopravy Arpád Érsek k projektu Dunajbus. Hlavným cieľom je odľahčiť preplnené cesty a vlaky z južného smeru.

Pro-Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, ktoré projekt Dunajbusu pripravuje, má v pláne vybudovanie 6 nových prístavísk (Kyselica, Vojka, Eurovea, Aucafe, River park, Devín) k 3 jestvujúcim (Šamorín, Hamuliakovo, Čunovo), ktoré by obsluhovalo 7 plavidiel typu katamarán s kapacitou cca 100 cestujúcich. Plavidlá by premávali medzi obcami Vojka – Bratislava – Devín. Plavba napr. z Hamuliakova do centra Bratislavy by trvala približne 25 minút. Dôležitá štúdia pre ďalšie napredovanie projektu má byť hotová už vo februári 2019.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan