sobota, 20. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 30. časť

7.7.2021, 14:21
Soňa Zakariasová

V roku 2008 oslavuje Základná škola na Kláštornej ulici 90. výročie vzniku slovenského školstva a  50. výročie odovzdania novej budovy školy. Pri tejto príležitosti bol škole prepožičaný čestný názov Základná škola Mateja Bela.

Na slávnostnej akadémii sa okrem pozvaných hostí zúčastnili aj bývalí učitelia a bývalí žiaci, ktorí základnú školu preslávili. Škola vydala pamätnú brožúrku, v priestoroch školy nainštalovala staré kroniky, učebné pomôcky a ďalšie pamätné dokumenty mapujúce 90 rokov v histórii školy. 

30

301

302

303

Prečo bolo škole prepožičané meno velikána Mateja Bela? Pomáhal otvárať brány modernej vlastivedy a školstva. Vo svojom celoživotnom diele Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku venuje pozornosť aj mestu Šamorín. Vysvetľuje pôvod jeho pomenovania, opisuje polohu a charakter mestečka, uvádza mestské privilégiá, predstavuje významné budovy, mapuje život i zamestnanie obyvateľov. Belova láska k vzdelanosti a národu ovplyvnili rozhodnutie pomenovať školu po tomto výnimočnom vedcovi a tvorivom pedagógovi. Ešte predtým sa učitelia a vybraní žiaci vybrali priamo do Očovej, rodiska Mateja Bela, kde navštívili jeho múzeum a základnú školu, ktorá nesie názov po svojom slávnom rodákovi. 

1. september 2008. Do platnosti vstúpil nový školský zákon, ktorý mal zaviesť dlho ohlasovanú reformu školstva. Na jej účinnosť však veľavravne poukazujú opakované novelizácie školského zákona. 
Na Hotelovej akadémii a SOU spotrebných družstiev Jednota došlo k zmene zriaďovateľa. Obe školy zahrnuli pod správu COOP Jednota spotrebných družstiev Bratislava. Od školského roku 2008/ 2009 sa školy premenovali na Súkromnú hotelovú akadémiu a Súkromnú strednú odbornú školu spotrebných družstiev Jednota.

Rok 2009. Rok vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie. Od 1. januára u nás zavedú euro a Slovensko sa stane 16. členom eurozóny. Ruský plynárenský koncern Gazprom nám obmedzí dodávky plynu a začne sa „plynová kríza“, ktorá naplno ukáže dôsledky našej jednostrannej závislosti od dovozu plynu a ropy z Ruska. K nej sa pridruží svetová hospodárska kríza, ktorá zasiahne aj slovenskú ekonomiku.

29. január 2009. Na výzvu denníka Nový čas sa do súťaže o najlepšiu triedu na Slovensku prihlásila 5.A Základnej školy M. Bela s triednou učiteľkou Ing. Martou Izsófovou. Keďže z 26 piatakov malo až 25 žiakov samé jednotky, redakcia vyhodnotila prihlásenú triedu ako najlepšiu na Slovensku.

304

Denník Nový čas vyhlásil víťaza najlepšej triedy na Slovensku

V šk. roku 2009/2010 bol v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Hainburg - Šamorín 2012 založený mládežnícky symfonický orchester Hainburg - Šamorín.

23. marec 2010. Základná umelecká škola Š. Németha-Šamorínskeho oslavuje 50. výročie svojho založenia.

December 2011. Pri Základnej umeleckej škole Štefana Németha-Šamorínskeho sa vyprofilovala hudobná formácia ZUŠ-band, interpretujúca rôzne štýly a žánre populárnej hudby. Kapela nastúpila v zložení: Ernest Mezei – klavír, František Koša – gitara, Inka Galbáčová – spev, Jaroslav Roček – basgitara, Alberto Herera – flauta, Alexander Strieženec – bicie, Arnold Szabó – gitara.

305

Rok 2012. Žiaci v Mliečne absolvovali prvú školskú prespávačku, známu ako Noc s Andersenom, počas ktorej rôzni hostia čítali deťom rozprávky alebo úryvky z románov. 
Upútať pozornosť rodičov budúcich prváčikov, aby dali svoje dieťa zapísať do maďarskej školy, sa snaží aj niekoľko bilbordov. Kampaň podporili: reformovaný kňaz György András, hudobník Koppány Kovács, etnologička Myrtil Nagy a olympionik Csaba Orosz.

Rok 2013. Až 19 žiakov Základnej školy Mateja Bela excelovalo v Monitore 9. Podľa dosiahnutých výsledkov sa základná škola zaradila medzi najlepšie na Slovensku. Žiaci dosiahli úspešnosť viac ako 90 %. Stopercentný výsledok dosiahlo až 7 žiakov, z toho jedna žiačka (Tímea Halászová) dokonca v obidvoch predmetoch. Treba vedieť, že o vynikajúci výsledok sa zaslúžila najmä trieda Ing. Marty Izsófovej, ktorá bola v roku 2009 podľa denníka Nový čas vyhlásená za najlepšiu triedu na Slovensku. 

25. september 2013. Pri príležitosti 50. výročia založenia SOŠ SD Jednota a 15. výročia vzniku Hotelovej akadémie sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnila slávnostná akadémia spojená so slávnostným rautom v reštaurácii Žitný ostrov. (Za polstoročie od založenia školy z nej vyšlo 5269 absolventov.)

 

Nasleduje „Zo školských kroník, 31. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan