nedeľa, 16. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc 9. časť

2.3.2022, 15:37
Soňa Zakariasová

Radničná ulica - dokončenie. Potravné a spotrebné  družstvo Hangya, ktoré vzniklo ešte za čias Rakúsko-Uhorska. V roku 1925 ho nahradila Hanza.

pohladnice9

pohľadnice91

Potravný a úverový ústav Hangya (Mravec) postavený na mieste dnešného Obchodného domu Jednota. Budova postavená v roku 1894 vynikala nádherne zdobeným priečelím, jej vyvýšené povalové priestory slúžili ako sklad. V pozadí stojí najstarší kostol, dnes majetok kalvínskej cirkvi. 

pohl92
Fotografia (zdroj: Somorjai lakosok régi képei) pochádza z roku 1931, kedy sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe kalvínskeho kostola. Zväčšili sa dve južné okná svätyne a vybudoval sa západný vstup do veže. Na južnej stene boli obnovené slnečné hodiny a opravilo sa tiež murované oplotenie. Vo vstupnej časti pribudla pamätná tabuľa padlým Šamorínčanom v prvej svetovej vojne a v južnej lodi mramorová tabuľa s vytesanými významnými medzníkmi v dejinách kostola. 

pohl93

V roku 1875 pribudla na Radničnej ulici honosná budova Kasína (dnes sídlo pobočky VUB banky), kde sa schádzala žitnoostrovská elita. Budova postavená v historizujúcom slohu neskôr slúžila ako peňažná inštitúcia Első Takarékpénztár (Prvá sporiteľňa), známa tiež  ako Schwertnerova banka. Na poschodí boli zriadené luxusné byty riaditeľa a zamestnancov sporiteľne.

pohl94

Najbohatšie domy boli postavené na námestí alebo na hlavnej ulici mestečka – Radničnej. Dom pána Kranzingera (vpravo), prvého šamorínskeho fotografa, patril v tom čase k najreprezentatívnejším obytným domom v meste. Vedľa honosnej budovy pôvodného Kasína (smerom k námestiu) stála Öllősova lekáreň, vedľa nej býval čižmársky majster Gyula Tóth.

V tom čase sa patrilo vlastniť dom na hlavnej ulici alebo námestí, pokiaľ možno priestrannejší a reprezentatívnejší, ako boli domy gazdov. Na fasádach domov sa objavili neoslohy kopírujúce historické stavebné tradície. Hladké priečelie stavieb zvýrazňovali nadokenné a podokenné rímsy s geometrickými alebo figurálnymi motívmi. 

Drevené brány z dubového alebo čerešňového dreva boli vsadené do klenbových portálov. Brány dopĺňali kovové klopadlá s ochrannou funkciou, často hotové  umelecké diela s figurálnymi alebo zvieracími motívmi démonov. 

Naše putovanie starým Šamorínom sa blíži ku koncu. Dnes už mnohé z dávneho Šamorína patrí minulosti. Mesto môjho detstva nenávratne odišlo pod radlami buldozérov. V jeho duši však dodnes prežíva čosi výnimočné, čo odráža mentalitu Šamorínčanov. 

Kolorit starých domčekov nahradila moderná zástavba. Iba niekoľko budov pripomína zašlú slávu starého mestečka. Ostali len názvy ulíc, ako Hrnčiarska, Kováčska či Rybárska, pripomínajúce staré cechové remeslá. Verím, že sa mi podariť vzbudiť záujem a lásku k mestu aj u tých obyvateľov, ktorí sa sem len nedávno prisťahovali.

Potom táto rubrika nebola zbytočná. Ďakujem vám za priazeň a podporu. 
 

Copyright © 2024 Šamorínčan