nedeľa, 16. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 25. časť

18.6.2021, 16:43
Soňa Zakariasová

70. a 80. roky vojdú do šamorínskych dejín ako roky veľkej prestavby. Všetko sa mení. Vyrastajú nové sídliská a staré jadro mesta, zdá sa, melie z posledného. Historický kolorit mesta sa pomaly stráca v prepadlisku dejín. Radlá buldozérov sa zahryznú do opustených polorozpadnutých budov starej tehelne a dožívajúcich domčekov v starom Majroku. Čochvíľa sa tiež stanú spomienkou na starý Šamorín. Nemí svedkovia starého Šamorína odchádzajú a na ich ruinách vyrastá nový Šamorín. Nepoznáme mená pôvodných staviteľov a zdá sa, že navždy ostanú „nezvestnými“. Je nám jasné, že nemôžeme všetko chrániť a mesto sa musí vyvíjať. Ale treba poznať jeho stavby a históriu a podľa toho ich zhodnotiť. Stavby, ktoré nezničili požiare, povodne ani vojny, zmizli pri veľkom búraní mesta. 

Koniec 70. rokov. Závideniahodný úspech, o ktorom dnes môžeme len snívať. V Šamoríne sa podarilo umiestniť do jaslí a materských škôl každé dieťa pracujúcich matiek. V rámci akcie Z postavili nové škôlky na Poľovníckej ulici, Gazdovskom rade (1979) a Ulici Márie (1978). Vyjadrené číslami: v šamorínskych škôlkach pribudlo 90 miest a v jasliach 35.
19. marec 1979. Na Gazdovskom rade otvorili novú škôlku a detské jasle, ktoré boli v prevádzke do roku 1993.  Prvou riaditeľkou MŠ bola Mária Horváthová (do r. 1989) a riaditeľkou detských jaslí Júlia Csenkeyová

25.  

Predseda MsNV PaedDr. Ladislav Szamos prestriháva pásku pri slávnostnom otvorení novej škôlky a jaslí na Gazdovskom rade (fotoarchív škôlky)

251

Predseda MsNV PaedDr. Ladislav Szamos blahoželá Márii Horváthovej a Júlii Csenkeyovej, novým riaditeľkám škôlky a jaslí (fotoarchív škôlky)

252

Budova materskej školy a jaslí na Gazdovskom rade (fotoarchív škôlky)

Rok 1980. V budove niekdajšej meštianky sa uskutočnilo veľké stretnutie bývalých absolventov školy. Zúčastnili sa ho bývalí žiaci, ktorí školu v minulosti navštevovali.

Školský rok 1980/1981. Na Poľnohospodárske učilište prichádza 84 vietnamských študentov, z ktorých mnohí bojovali v občianskej vojne. Po absolvovaní slovenskej prípravky pokračujú v získaní kvalifikácie v učebnom odbore traktorista-mechanizátor.

Rok 1982. Poľnohospodárske odborné učilište premenovali na Stredné odborné učilište poľnohospodárske s vyučovacím jazykom maďarským. (Od roku 1999 Stredná poľnohospodárska škola, ktorá okrem 3-ročných učebných odborov otvorila aj 4-ročné študijné odbory končiace maturitou.)
V Mliečne postavili novú škôlku. Pokiaľ k nej o dva roky neskôr nepribudla jedáleň, chodievali deti na obed domov a po obede sa mohli na dve hodiny vrátiť späť do škôlky.  

September 1983. Obe šamorínske gymnáziá sa presťahovali do nových priestorov. Nová škola sa presunula na kraj mesta, smerom na Čilistov. Nie je to typizovaná stavba, ale priestranná budova šitá na mieru dvoch škôl – slovenského i maďarského gymnázia. Má 22 tried, ktoré sa takpovediac stratia v budove, ktorá sa pýši priestrannými chodbami, šatňami, pohodlnou jedálňou, moderne vybavenou kuchyňou, dvoma telocvičňami (veľkou a malou), reprezentatívnou spoločenskou miestnosťou s divadelným pódiom a galériou na poschodí, odbornými učebňami, zborovňami a osobitnými kabinetmi pre každý predmet.

253

Slávnostné prestrihávanie pásky pri odovzdávaní novej budovy slovenského a maďarského gymnázia. V strede Dezider Krocsányi, minister práce a sociálnych vecí SSR, zľava JUDr. Nina Lefflerová, riaditeľka gymnázia, za ňou Kálmán Dudás, Vincent Magyarics, vpravo Tibor Orosz, riaditeľ gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským

  254  

Budova oboch gymnázií na Slnečnej ulici

2. apríl 1984.  Z iniciatívy Eleny Hudekovej sa Ľudová škola umenia (dnes Základná umelecká škola) presťahovala do nových priestorov na Parkovej ulici. V budove, kde dovtedy sídlila, zriadili na istý čas škôlku (tá napríklad niekoľko rokov fungovala aj na prízemí panelového domu na Budovateľskej/Školskej 39).
V školskom roku 1984/1985 založili pedagogičky Mária Faltusová a Mgr. art. Anna Prachárová tanečný odbor. Vytváraním mnohostranných kontaktov sa miestna ZUŠ zaslúžila o kvalitný hudobný život v Šamoríne. 

255
Nová budova Základnej umeleckej školy na Parkovej ulici

 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 26. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan