sobota, 25. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 29. časť

21.1.2022, 20:22
Soňa Zakariasová

Rok 1998. Pamiatkový ústav v spolupráci s Mestským úradom začal výskum bývalého kláštora. V priestoroch kláštora vykonal búracie práce a znížil úroveň terénu. Počas výkopových prác na nádvorí objavili pamiatkari pôvodnú studňu.

Budovu po zrušení rehole paulánov začali využívať na rôzne účely, s čím súviseli dodatočné stavebné úpravy, ktoré narušili pôvodné architektonické členenie. Zbúrali sa objekty na nádvorí, pristavané ešte na začiatku 20. storočia. Na prízemí severného (uličného) krídla ostali zachované jedine pôvodné barokové dvere, ktoré v roku 1998 zreštaurovali a dočasne uložili v Mestskom vlastivednom dome. Opravili sa aj ťažké kovové dvere vedúce k schodisku a niekoľko krídel barokových okien. 

ulicky29

Nádvorie bývalého kláštora ešte s pristavanými budovami, stav v roku 1995

Rok 1999

16. až 21. marec 1999. Interiér šamorínskej synagógy sa stal na niekoľko dní „slovenským Tibetom“. Štyria tibetskí mnísi vytvorili pri posvätnom rituáli magický symbol z farebného piesku, tzv. mandalu Chenrezing (pozn.: mandala je jedným zo symbolov budhizmu predstavujúci starobylý symbol jednoty a rovnováhy). Samotnému náboženskému obradu predchádzala duchovná hudba tibetských mníchov sprevádzaná nekonečným odriekavaním mantier monotónnym „mručivým“ hlasom s hlbokými vibráciami. Svojrázny tibetský vokálny prejav je známy svojimi alikvótnymi hrdelnými spevmi. 

Po jej dokončení ju obradne vysypali do Dunaja. 

ulicky291

Tvorbu posvätnej mandaly si prišlo pozrieť až niekoľko tisíc návštevníkov 

ulicky292

Tibetskí mnísi z piesku obradne vytvárajú tzv. mandalu Chenrezing, starobylý symbol jednoty a rovnováhy

12. marec. Na priečelí Domu Matice slovenskej pri príležitosti výročia Viedenskej arbitráže a Svetového roka Slovákov odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu udalosti pripojenia južného Slovenska k Maďarsku a vysídlenia Slovákov (60. výročie).

ulicky293

Pamätná tabuľa na priečelí Domu Matice slovenskej pri príležitosti 60. výročia podpísania Viedenskej arbitráže

15. marec. Miestne zastupiteľstvo na počesť 150. výročia pamätnej bitky obnovilo pamätník „Pipagyújtó“.

ulicky294

V spomienkovom parku rockových hviezd odhalili reliéf Kurtovi Cobainovi (1967 – 1994), členovi kapely Nirvana.

ulicky295

Mliečňanská kaplnka sa dočkala čiastočnej obnovy. Vymenila sa strecha, medená krytina veže, hromozvod, odtokové rúry a spravila nová maľovka.

Na trati Šamorín –  Kvetoslavov je zastavená nákladná železničná doprava a koľaj je definitívne zrušená z dôvodu zníženia prepravy.

Nasleduje „Uličkami Šamorína, 30. časť; Šamorín v roku 2000“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan