streda, 19. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 26. časť

12.1.2022, 16:23
Soňa Zakariasová

Rok 1992

2. januára 1992 sa MUDr. Ľudovítovi Janekovi, vtedajšiemu riaditeľovi Nemocnice s poliklinikou, podarilo zriadiť interné oddelenie s 32 lôžkami a s jednotkou intenzívnej starostlivosti, čím sa v Šamoríne a okolí výrazne zlepšila akútna zdravotná starostlivosť Jej súčasťou bola aj metabolická jednotka na nastavenie nestabilných cukroviek I. typu s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikli nové odborné ambulancie, gastroenterologická, endokrinologická, kardiologická, urologická a kožná ambulancia. Pre obyvateľov Šamorína a blízkeho okolia sa tak rozšírila a skvalitnila zdravotná starostlivosť. 

Rozšírili sa priestory základnej školy na Kláštornej ulici – k hlavnej budove pribudol nový pavilón.

ulicky26

Prístavba základnej školy na Kláštornej ulici

24. októbra bola prehradením Dunaja spustená gabčíkovská vodná elektráreň. Najväčšie vodné dielo na Slovensku podstatne zmenilo obraz krajiny v celej Podunajskej nížine. Vytvorila sa vodná plavebná cesta v hĺbke najmenej 3,5 metra, zastavila sa erózia dna časti starého toku Dunaja a taktiež sa zvýšila kapacita zásob podzemnej vody. Časť dunajských vôd bola novým derivačným kanálom presmerovaná na hydrocentrálu v Gabčíkove. 

Výstavbou vodného diela sa zavŕšila protipovodňová ochrana, ktorý sa začala ešte v 13. storočí a pokračovala budovaním hrádzí za Márie Terézie. Vodné dielo priblížilo Dunaj bližšie k Čilistovu. Počas výstavby bolo z bývalého prameňa Dunaja vytvorené jazero Lagúna v Čilistove. V súčasnosti, po navození piesku, slúži ako prírodné kúpalisko. Má dĺžku 750 metrov a najväčšia šírka  dosahuje až 130 m.
Napriek masovým protestom proti jeho dokončeniu sa dnes hodnotí ako najlepšie možné riešenie. Ukázali to nasledujúce kritické roky, keď Slovensko bojovalo so storočnou, dokonca aj tisícročnou vodou. Obyvatelia Šamorína a okolia však mohli pokojne spávať, nebezpečenstvo povodní bolo zažehnané. Nezanedbateľné je aj hospodárske hľadisko. Vodná elektráreň na Dunaji vyrába až 10 % všetkej elektrickej energie v rámci Slovenska. 

Rok 1993

V strede Európy zanikne 1. januára Česko-slovenská federatívna republika a vzniknú dva nové samostatné štáty – Česká republika a Slovenská republika. Po 74 rokoch a 65 dňoch spoločný štát Slovákov a Čechov prestane existovať. Slovensko začne písať svoj nový letopočet, politicky vstúpi do roku nula, lebo prvýkrát v histórii začne samostatne rozhodovať o svojom osude Prvým prezidentom SR sa stane Michal Kováč. Od 8. februára začne na území samostatnej SR platiť nová mena - slovenská koruna (Sk), ktorá nahradí dovtedajšiu česko-slovenskú korunu.
1. novembra vznikne Európska únia. 

Od roku 1993 začalo mesto používať terajšiu pečať, erb a novú mestskú vlajku. Novodobý erb bol vyhotovený podľa pôvodnej stredovekej predlohy pochádzajúcej ešte z roku 1405, farebná symbolika pochádza z roku 1845. Autorom súčasného erbu je popredný slovenský heraldik Ladislav Čisárik (1953 – 2017). Ako člen Heraldickej komisie Ministerstva vnútra, spolu s Ladislavom Vrtelom, navrhoval a vytváral slovenské národné symboly, medzi nimi aj erb, vlajku a zástavu prezidenta republiky. 

Na štíte striebornej farby sedí na zlatej lavici Panna Mária oblečená v modrom plášti so zlatou korunou na hlave. V náručí drží dieťa so svätožiarou okolo hlavy. Mestská vlajka je bez erbu tvorená farebnými pruhmi v tomto poradí: žltá, červená, biela, modrá. Svojou farebnosťou korešponduje s farbami mestského erbu. Je zakončená tzv. lastovičím chvostom siahajúcim do tretiny vlajky.

ulicky261
Mestská pečať používaná od r. 1993 vyhotovená podľa pôvodnej stredovekej predlohy pochádzajúcej z roku 1405

Evanjelický kostol dostal nový šat. Opravil sa organ a strecha kostola.
Pri rekonštrukcii námestia obnovili starú studňu pochádzajúcu ešte z roku 1771. Svojím zaobleným tvarom mala pripomínať klietku hanby, akú tu kedysi používali na trestanie obvinených. 
Obnovil sa aj mestský park, odstránil sa pamätník osloboditeľom a stĺp Nanebovzatia Panny Márie sa z cintorína vrátil na svoje pôvodné miesto, do stredu obnoveného námestia. Postihol ho osud tzv. putovných sôch a súsoší, ktoré pri zmene režimu zrazu zavadzali, nezapadali do ideologického konceptu, a tak ich v lepšom prípade premiestnili, v tom horšom likvidovali. 

ulicky262

Obnovená stará studňa objavená pri rekonštrukcii námestia

Zmenil sa aj tvar fontány zo štvorcového na kruhový. Poškodené kormorány vo fontáne nahradili tulipány. (V roku 2005 pri príležitosti 600. výročia udelenia privilégia kráľovského mesta bol mestský park s fontánou opäť obnovený a namiesto tulipánov vo fontáne pribudol motív listov.)

uličky263

V mestskom parku postavili fontánu, ktorá nahradila pôvodný párik kormoránov. Na začiatku 80. rokov ho trvale poškodila veterná smršť 

V lete sa z iniciatívy MUDr. Janeka, riaditeľa Nemocnice s poliklinikou, uskutočnil v jej areáli simulovaný zásah leteckej záchrannej služby. Cieľom bolo testovať podmienky pristávania záchranných vrtuľníkov v priestore medzi novou a starou poliklinikou. 

ulicky264

V areáli Nemocnice s poliklinikou skúšobne pristál záchranný vrtuľník 

Až do roku 1997 prebiehajú v interiéri rímskokatolíckeho kostola reštaurátorské práce. Reštaurátori spolu s nástennými obrazmi obnovujú pôvodné maľby vo svätyni a na strope lode. 

1. októbra v priestoroch bývalého žandárskeho parku na Parkovej ulici založila nadácia Immortal spomienkový park velikánov rockovej hudby. Bol dokončený prvý reliéf venovaný lídrovi rockovej skupiny Queen Freddiemu Mercurymu (1946 – 1991). Autorom reliéfu je bulharský výtvarník Boris Minčev.

ulicky265

Pamätná tabuľa Freddieho Mercuryho v spomienkovom parku rockových hviezd

Nasleduje „Uličkami Šamorína, 27. časť; Deväťdesiate roky - pokračovanie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan