piatok, 19. apr. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 19. časť

10.12.2021, 16:37
Soňa Zakariasová

Roky 1964 až 1967. Po zrušení okresu Šamorín boli zrušené aj niektoré ďalšie inštitúcie.  V roku 1964 zrušili múzeum a archív mesta Šamorín. Nachádzal sa pri fare, na poschodí južného krídla paulánskeho kláštora, kde sa nachádzali aj služobné byty pre lekára, učiteľa či správcu archívu. Posledným správcom miestneho archívu bol pán Imrich Latkóczy, ktorého záľubou bolo zhromažďovanie starých náhrobných kameňov. (Najcennejšie listiny od roku 1340 boli  uložené v dvoch skriniach v budove radnice, napravo od vchodu do zasadacej miestnosti, ďalšie písomnosti v osobitnej miestnosti.)
 
Dokončili úpravu mestského parku, vrátane neónového osvetlenia. Do parku umiestnili i fontánu štvorcového tvaru s dvomi kormoránmi uprostred. Jej autormi boli šamorínska rodáčka, akademická sochárka a maliarka Mária Hlavinková, rod. Szemes (1934 - 2020) a jej manžel Čestmír Hlavinka (1931 – 2012), akademický sochár a maliar.

19

Prvá mestská  fontána s párom kormoránov uprostred 

19_1

Autorkou prvej mestskej fontány bola rodáčka zo Šamorína Mária Hlavinková, rod. Szemes (Zdroj: Somorjai lakosok régi képei) 

Pri maďarskej SVŠ otvorili pobočku komárňanskej Strednej strojníckej školy a vo dvore Výkupného podniku dokončili učebne pre výchovu učňovského dorastu. Vzniklo Učňovské stredisko pri poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom podniku (US PNZP), ktorému miestni nehovorili inak ako krmovinári.

Na Bratislavskej ceste postavili v roku 1964 dvadsaťsedem nových bytových jednotiek. Na prízemní jedného z bytových domov otvorili predajňu Jednoty. Každý bytový dom disponoval  aj malou záhradkou a zadným dvorom, ktorý slúžil aj ako dreváreň. 
V tom istom roku odovzdali na Bratislavskej ceste Obchodný dom Jednota. Dole na prízemí bolo papiernictvo a obchod s hračkami (známy ako Maca néni üzlet), vedľa sa predávali odevy (u tety Dobrušky) a na poschodí predávali textil, koberce a galantériu.

19_2

Obchodný dom Jednota na Bratislavskej ulici bol prvým obchodným domom v Šamoríne

Na Budovateľskej (dnes Školskej) ulici pribudli nové chodníky a neónové osvetlenie. V celkovej dĺžke 1396 metrov boli dokončené aj chodníky na Bratislavskej ceste, Kasárenskej ulici, pri rímskokatolíckom kostole, Nádražnej (dnešnej Pomlejskej) ulici a na oboch stranách Červenej armády (dnes Gazdovského radu). Napriek úsiliu vybudovať cesty a dokončiť chodníky v okrajových častiach mesta, naďalej pretrvával kritický stav ciest mimo centra mesta, konkrétne v Majroku, v Novej štvrti, na Malej a Dlhej ulici. 

V druhej polovici 60. rokov na Pomlejskej, naľavo od cesty smerom do Pomle, začali navyšovať priehlbinu vytvorenú mŕtvym ramenom Dunaja. Mesto ju nechalo zarovnať zeminou, sutinami a štrkopieskom. Vo vysušenej priehlbine dunajského ramena v Pomle postavili amfiteáter. V niektorých častiach Pomle vidno dodnes profil starého meandra Dunaja. 

V roku 1967 vznikol Miestny hospodársky dvor. Miestni nezapreli svoj zmysel pre humor, keď ho premenovali na „Kimittud cég“(„podnik - kto čo vie“). Bol predchodcom Mestského podniku Area.

Na Bratislavskej ceste a Kasárenskej ulici dokončili inštaláciu verejného osvetlenia, vybudovali sa inžinierske siete určené pre individuálnu bytovú výstavbu v štvrti, ktorú Šamorínčania neskôr nazvali milionárskou. Na futbalovom ihrisku v Pomle postavili tribúnu a športové šatne.

Na Veternej ulici začali stavať prvé tri výškové paneláky v meste, známe ako Sídlisko stred. 

V roku 1967 sa tu nachádzalo 25 predajní. Napriek tomu sa obyvatelia Čilistova už niekoľko rokov dožadujú zriadenia predajne potravín alebo aspoň bufetu. Cez Šamorín prechádzala frekventovaná autobusová doprava. Od druhej polovice 60. rokov až do polovice 70. rokov premával v pravidelných intervaloch trikrát týždenne priamy spoj zo Šamorína do Budapešti. Zastávku mal v priestoroch bývalého trhu Fortuna na Gazdovskom rade. Autobusy typu Ikarus 55 prevádzkoval maďarský dopravný podnik Volán. 
Pretože zastávka autobusov bola na Gazdovskom rade (vtedy Ulica Červenej armády), cez mesto prechádzalo denne deväť liniek, konkrétne 141 spojov. Aby sa v Šamoríne zabezpečila plynulá a bezpečná doprava, zaviedli sa dopravné značky, ktorých dodržiavanie sa prísne sledovalo.

19_3
Niekdajšia Ulica Červenej armády, autobus typu Ikarus 55 premávajúci na trase Šamorín - Budapešť

 

Nasleduje: „Uličkami starého Šamorína, 20. časť; Šesťdesiate roky - dokončenie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan