štvrtok, 23. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 18. časť

8.12.2021, 16:20
Soňa Zakariasová

Roky 1960 až 1963. V novopostavenej budove bývalého Okresného národného výboru na Hlavnej ulici zriadili Nemocnicu s poliklinikou, ktorá si ju odkúpila od mesta za symbolickú korunu. Jej súčasťou boli detské, ženské a interné ambulancie. Pracovalo tu deväť lekárov, z nich dvaja obvodní a jeden závodný lekár. V roku 1962 pribudla aj nemocničná časť so 47 lôžkami. Riaditeľom polikliniky bol MUDr. Milan Hudek, primárom nemocnice MUDr. Ladislav Medzihradský a vedúcim lekárom zubných ambulancií MUDr. Ivan Hrušovský. 

ulicky18

Do budovy bývalého ONV sa po zrušení okresu Šamorín sťahuje Nemocnica s poliklinikou

V obnovených priestoroch bývalých jazdeckých kasární vznikol žrebčinec zameraný na chov anglického plnokrvníka. Premiestnili sem kone zo zaniknutej nitrianskej koniarne a neskôr aj zo žrebčinca v Hubiciach (1962). Bývalé šamorínske kasárne boli ideálnym miestom pre chov koní a založenie jazdeckej školy. Zakladateľom a prvým riaditeľom Plemenárskeho podniku Šamorín bol rodák z Jatova Jozef Košťál. Z Nového Tekova sem prišiel veterinár MVDr. Pavel Šarišský.  

ulicky181

Na začiatok Pomlejskej ulice do niekdajšieho rodinného domu, ktorý prebudovali a pristavili k nemu predný trakt, sa presťahovali jasle. V bývalej Bacsákovej vile na Pomlejskej ulici založili Dom detí a mládeže (neskôr Dom pionierov a mládeže, po roku 1989 Centrum voľného času). Prvou riaditeľkou bola Rozália Bucsuházyová (1960 - 1963). V súčasnosti je na mieste pôvodnej vily postavená nová budova a pôsobí v nej firma CZ Slovakia, a.s. 

1. septembra 1963 bolo založené Odborné učilište (od roku 1979 Stredné odborné učilište SZSD). Vyučovanie a odborný výcvik sa zatiaľ realizovali v budove Koruny, v bývalom kláštore paulánov na Hlavnej ulici. Pri škole fungoval aj Domov mládeže (s kapacitou okolo sto žiakov) zriadený v budove Koruny, ale aj na poschodí Technokovu na Hlavnej ulici. Žiaci vykonávali odbornú prax priamo v priestoroch Koruny. V tom istom roku vyhlásili kláštorný komplex paulánov a radnicu za národné kultúrne pamiatky. 

ulicky182

Stredné odborné učilište spoločného stravovania v priestoroch Koruny na Hlavnej ulici

V roku 1963 na Budovateľskej ulici (dnes Školskej) odovzdali novú šesťtriednu škôlku s celodennou prevádzkou a vedľa kina Slovan začalo spotrebné družstvo Jednota stavať pohostinstvo Sárgarigó, ktoré dokončili už v nasledujúcom roku. 

Od skončenia vojny až do roku 1963 postavili v Šamoríne 150 rodinných domov, 128 štátnych bytov, 54 družstevných bytov, 54 podnikových bytov a 4 podniky JRD. 

Nasleduje: „Uličkami starého Šamorína, 19. časť; Šesťdesiate roky - pokračovanie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan