piatok, 21. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 15. časť

26.11.2021, 17:53
Soňa Zakariasová

Šamorín po roku 1948 - pokračovanie. Z Roľníckej vzájomnej pokladnice vznikla Štátna sporiteľňa. Búraním prvých domov na námestí vedľa meštianskej školy sa začala postupná prestavba Hlavnej ulice. V roku 1954 bol zbúraný Herczogov dom, aby sa mohla rozšíriť cesta k Mestskému majeru. Zbúrali sa aj ďalšie dva domy vedľa meštianky, aby na ich mieste postavili novú budovu Okresného úradu (nápis pri vchode uvádza, že bola dokončená 20. apríla 1956). V roku 1960, po zrušení okresu Šamorín, tu zriadili Nemocnicu s poliklinikou. 

ulicky15

Námestie prechádza premenou. Domy vedľa meštianskej školy už nestoja, presunuli sem však zastávku autobusov

Búranie Herczegovho domu na Hlavnej ulici. Na jeho mieste vybudujú novú cestu vedúcu k Majroku a postavia budovu Okresného národného výboru

Budova Okresného národného výboru v Šamoríne bola odovzdaná 20. apríla 1956

Na prízemie Balheimovho domu (dnes už zbúraného) sa presídlila stará pošta. Na konci Hlavnej ulice bola odstránená vyvýšená časť priečelia niekdajšieho spotrebného družstva Hanza. V budove zriadili železiarstvo Technokov a vedľa obchod s obuvou, známy ako Baťa, ktorý prevádzkoval pán Cikta. Do roku 1957 boli na poschodí ubytovaní vojaci šamorínskej posádky, sídlilo tu aj okresné riaditeľstvo Jednoty a od roku 1963 zriadili v budove Technokovu internát pre žiakov SOU spoločného stravovania. Točitými schodmi sa dalo vyjsť do ordinácie doktora Zahlbrücknera. Dnes už budovu Technokovu nenájdeme, v 80. rokoch ju zbúrali a na jej mieste postavili Obchodný dom Jednota. 

Bývalý Technokov - štvorpodlažná budova vľavo – dnes už nestojí. Na jej mieste postavili Obchodný dom Jednota

V roku 1957 bola pri kalvínskom kostole postavená nová fara. Pri vykopávaní základov sa podarilo objaviť zvyšky zbúraného kostola, ktorý si nechala postaviť kalvínska cirkev v roku 1591. 

Pri cintoríne stála malá lávka, ktorá kedysi viedla cez malú plytčinu, známu ako Csápai lapos. Spomeňme ešte ďalšie plytčiny, ktoré dnes takisto nenájdete. Na konci Záhradníckej ulice, neďaleko bývalého TBC sanatória (po jeho zrušení tam zriadili Detský domov), sa nachádzala tzv. vŕbová plytčina – Fűzfa lapos. A neďaleko Kasárenskej, pri bývalom Datexe, by sme našli plytčinu známu ako Péklapos. Na Veternej ulici, kde dnes stojí kotolňa K1, sa rozprestierali učiteľské záhrady/tanító kert, kam chodievali žiaci na hodiny pracovnej výchovy. Po vybudovaní kotolne K1 (koniec 60. rokov) pre  Sídlisko stred, presunuli učiteľské záhrady na začiatok Négyeseki (Štvorky) za Záhradníckou ulicou. 

Nasleduje: „Uličkami starého Šamorína, 16. časť; Šamorín po roku 1948 - dokončenie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan