sobota, 13. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 14. časť

24.11.2021, 15:43
Soňa Zakariasová

Šamorín po roku 1948 - pokračovanie. Medzi Pomlejskou a Kvetoslavovskou vznikli ovocné a zeleninové sady. Ovocnú škôlku a záhradníctvo otvorili aj na Záhradníckej ulici (odtiaľ pochádza pomenovanie ulice). 

uličky14

Ovocné a zeleninové sady zriadené medzi Pomlejskou a Kvetoslavovskou 
(Zdroj: www.tasr.sk/digitalizacia/portal-vtedy-sk)

Na Bratislavskej ceste vznikol Okresný stavebný podnik/OSP, ktorý sa zameriaval na realizáciu a vybavenie menších stavieb. Jeho súčasťou bola zámočnícka, klampiarska a stolárska dielňa, vykonával tiež vodoinštalačné a elektroinštalačné práce. Kancelárie mal istý čas na Pomlejskej (v dnes už zbúranej budove, kde boli neskôr dielne Kožatexu). Na Pomlejskej (dnes pozemok rodiny Beringerovej) bol istý čas zriadený aj výkupný podnik so stajňami býkov, ktoré v 60. rokoch vyhoreli. 

Zoštátnením majetku Tauberovcov vznikla Drevona, ktorá zásobovala obyvateľstvo stavebným materiálom – drevom. Z ďalších podnikov, ktoré vznikli po roku 1948, spomeňme Lesný závod na Vrbovej, Prefu vyrábajúcu obruče na studne, Zberňu surovín, Výkupný podnik poľnohospodárskych produktov, ako aj veľkosklad železiarskych výrobkov.

V susedstve dnešnej hasičskej zbrojnice zriadili Uhoľné sklady, dnes Stavebniny Kohušová. Na Bratislavskej zriadili známe „erezdé“ – sušičku a čističku obilia, ale aj hospodársky dvor, kde stáli istý čas poľnohospodárske stroje. Pribudol tu tiež Stavokombinát pripravujúci učňov na stavbárske profesie. Jeho prvým riaditeľom bol Vendel Sármány, prevádzkovým riaditeľom József Somorjai.

V roku 1956 vo vysušenej priehlbine mŕtveho ramena v Pomle postavili prvý prírodný amfiteáter na Žitnom ostrove a premenovali ho na Park kultúry a oddychu. 

ulicky141

Prvý prírodný amfiteáter na Žitnom ostrove postavili v lesoparku Pomle

V 50. rokoch bola rozšírená aj cestná sieť a vybudovaná štátna cesta prvej triedy. Dnes ju poznáme ako Bratislavskú cestu, ktorú sa podarilo dokončiť v roku 1956. (Pozn.: pôvodná Krajinská cesta, ktorá viedla ešte poza dnešný Lidl, bola v nevyhovujúcom stave.) V budove, ktorú dal v roku 1929 postaviť ešte Miklós Czucz, otvorili kino Slovan s kapacitou 348 miest. Na Bratislavskej ceste oproti bývalému valcovému mlynu pribudli nové tehlové bytové domy a o niečo ďalej radová zástavba patriaca pod Domovú správu. Väčšina bytov, škôl aj kanalizácie a vodovodov sa stavala a financovala zo štátnych prostriedkov. 

ulicky142

Radovú zástavbu na Bratislavskej ceste vybudovali v 50. rokoch

S autami pribudla aj prvá benzínová pumpa, ktorú postavili priamo v srdci mesta, v susedstve starej pošty. A priamo na námestí sa nachádzala zastávka autobusov.  Na Hlavnej ulici, na mieste dnešnej budovy pošty, otvorili holičstvo, v ktorom pracovalo štyri až päť holičov. 

V roku 1950 na kraji mesta v priestoroch Parkovej ulice a spomienkového parku rockových hviezd vznikli prvé jasle s kapacitou 65 miest. Mali tri oddelenia: pre deti do 1 roku, pre deti do dvoch a do troch rokov. Na každom oddelení pracovali po dve sestričky. 

 

Nasleduje: „Uličkami starého Šamorína, 15. časť; Šamorín po roku 1948 - pokračovanie“

Copyright © 2024 Šamorínčan