štvrtok, 23. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc 2. časť

7.2.2022, 15:30
Soňa Zakariasová

Šamorínski fotografi. Prvé fotoateliéry v meste vznikli na prelome 19. a 20. storočia. Vydavateľov šamorínskych pohľadníc nebolo veľa, napriek tomu nebude náš zoznam úplný, keďže sa tomuto remeslu venovali nielen samotní fotografi, ale aj vydavatelia, tlačiari a kníhkupci.

Väčšina pohľadníc pochádza z tlačiarne Józsefa Goldsteina a Nándora Kranzingera, ktorý bol súčasne aj fotografom. Vyšli v kníhkupectve Karsay a Németh, ako aj manželky Istvána Kelleya a v spotrebnom družstve Hanza (pôvodne Hangya). Okrem uvedených mien sa na pohľadniciach môžeme stretnúť aj s vydavateľmi z Bratislavy. Práve najstaršie – secesné - pohľadnice boli vytlačené v prešporskom vydavateľstve M. Freistadta, K. Angermayera a v prvej dekáde minulého storočia sa ako vydavateľ uvádza G. Duschinsky, Mikša Gelber. V období medzi dvoma vojnami tiež vychádzali pohľadnice z fotoateliérov Vilmy a Etelky Némethovej.

pohladnice2
Jozef Goldstein – kníhtlačiar a kníhviazač. Jeho tlačiareň sídlila v tesnom susedstve radnice, v budove starej pošty

pohľadnice11

pohľadnice22
Šamorínske pohľadnice vychádzali aj v kníhkupectve a papiernictve Karsay a Németh, ktoré sídlilo na Hlavnej ulici

Nasleduje „Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc, 3. časť - Zlatý vek šamorínskych pohľadníc, 1898 až 1910 (1912)“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan