nedeľa, 14. apr. 2024

Čriepky z histórie mesta: Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc 1. časť 

2.2.2022, 15:39
Soňa Zakariasová

 Keby tak staré pohľadnice vedeli rozprávať, naservírovali by nám stovky príbehov, ktoré sa v minulosti odohrali pred nemými tvárami kamenných svedkov minulosti. Vďaka nim na chvíľu ožijú staré uličky vyžarujúce pokoj, bezpečie a čosi, čo dnes označujeme ako duša priestoru – genius loci. Vrátia nám spomienky, na chvíľu nás prinútia zastaviť sa a nasávať atmosféru minulého Šamorína. 

Z histórie pohľadníc

V bývalej monarchii sa prvá pohľadnica objavila v Rakúsku na začiatku roka 1869. Išlo o korešpondenčný lístok na hladkom krémovom papieri s nádychom do žlta s vytlačeným obrázkom na zadnej strane. Na adresnej strane bola vytlačená dvojgraciarová známka s oválnou podobizňou Františka Jozefa. Obdobie od roku 1898 až 1910, resp. 1912 označujeme zlatým vekom pohľadníc. 

Výskyt pohľadníc pred uvedeným obdobím je pomerne vzácny.  Ako prvé sa objavovali obrázky na kúsku kartónu, popísané na tej istej strane. Ich vznik podnietilo objavenie fotografie, pričom ich výpovedná hodnota je mimoriadne veľká. 

Prvé šamorínske pohľadnice boli secesné a viaczáberové. Boli tlačené litografickou technikou a ich vzhľad dokresľovali rôzne secesné ornamenty, rámčeky a ozdobný nápis. Do r. 1905 bolo dovolené písať na prednú stranu len adresu. Samotný text sa písal na stranu s obrázkom. Aj preto obrázky často nevypĺňali celú stranu pohľadnice, ponechal sa prázdny priestor na napísanie textu.  Až od roku 1906 sa objavujú pohľadnice, ktoré majú zadnú časť rozdelenú na adresnú a textovú časť. 

pohľadnice 1

Korešpondenčný lístok vydaný v Goldsteinovej tlačiarni v Šamoríne. Je napísaný azbukou odoslaný zo šamorínskeho zajateckého tábora, adresovaný do Ruska a pochádza z obdobia Veľkej vojny 
pohľadnice2    

Doteraz najstaršia zachovaná šamorínska pohľadnica. Poštou prešla v júli 1898, ale mohla byť vydaná o niekoľko rokov skôr

 

Nasleduje „Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc, 2. časť – Šamorínski fotografi“

Copyright © 2024 Šamorínčan