nedeľa, 14. apr. 2024

Čriepky z histórie mesta: Letá v starom Šamoríne 6. časť

13.8.2021, 13:50
Soňa Zakariasová

Festivaly pod holým nebom

Letá v Šamoríne sa spájajú aj s festivalmi a tradičnými jarmokmi. Sezónu otvára majáles v Pomle s bohatým kultúrnym programom. Nezabudlo sa ani na najmenších, pre ktorých učitelia základných škôl a Centra voľného času pripravili tvorivé zamestnania na známej Lúke hier. Nechýbajú tu ani remeslá, kreslenie, maľovanie na tvár a rôzne súťaže, ale ani staré ľudové drevené hračky a nafukovacie hrady. Program v amfiteátri zabezpečujú miestne folklórne aj spevácke a tanečné skupiny, ako aj pozvaní umelci.

leta6

leta61

Lúka hier v Pomle (Zdroj: samorin.sk)

Každoročne v máji organizuje Mesto Šamorín na Hlavnom námestí aj tradičné jarmoky spojené s pestrým kultúrnym programom. Svoj tovar na nich ponúka niekoľko desiatok predajcov, pričom počet remeselníkov z roka na rok narastá. Na javisku pred radnicou sa vystrieda niekoľko miestnych súborov, spevákov aj kapiel. Nechýba ani hasičská hudba a vystúpenie žiakov základných škôl.   

leta62

leta63

leta64

V polovici mája sa konajú na Hlavnom námestí tradičné jarmoky (Zdroj: samorin.sk)

Na javisku pri Dome umenia, ktorý je súčasťou At Home Gallery vystupujú v rámci letných hudobných večerov mnohí známi umelci, ktorých sem pozývajú manželia Kissovci.

leta65

V záhrade pri synagóge možno zažiť jedinečnú atmosféru letných hudobných večerov (Zdroj: www.facebook.com/csaba.kiss)

Od roku 2001 sa v polovici júla organizuje z iniciatívy občianskeho združenia Pre Združenie každoročný gastronomicko-kultúrny festival Tajomstvá pecí v Dobrohošti (A doborgazi kemencék titka). Ide o známy festival chutí a tradičných remesiel. Dokonca sa ho aktívne zúčastňujú aj domáci, ktorí otvorili svoje brány a do dvorov púšťajú návštevníkov, aby ochutnali miestne kulinárske špeciality. Ponúkajú im držkový perkelt, grilované prasiatko, cigánsku pečienku, osúchy, halászlé, guláš, štrúdle, langoše, pečené ryby a klobásu a ďalšie špeciality z rýb a diviny.  Súčasťou podujatia je aj sprievodný kultúrny program, v ktorom sú zastúpené rôzne žánre. Toho roku sa uskutočnil už 20. jubilejný ročník.

leta66

Dobrohoštské pece lákajú návštevníkov zo širokého okolia (Zdroj: Teraz.sk)

V roku 2005 zorganizovalo občianske združenie Gandhí pod vedením hlavného organizátora Karola Síposa (prezývaného Batesz). 1. ročník rómskeho kultúrneho festivalu. Cieľom združenia je propagácia pôvodnej rómskej kultúry, spojenie rómskej komunity a pomoc sociálne odkázaným. Okrem rómskeho kultúrneho programu tu nechábala ani lákavá ponuka jedál a nápojov, trdelníky či predaj balónov a hračiek. Večer bol zavŕšený cigánskou zábavou. 
V roku 2014, po smrti zakladateľa festivalu, sa tradícia na rok prerušila, ale už v nasledujúcom roku sa festival opäť obnovil. Tradíciu festivalu s názvom „Ty len tancuj, kým ti hrám!“ oživil majiteľ Šup-šup Music Clubu Alexander Rigó v réžii občianskeho združenia Pierdo a samosprávy Mesta Šamorín. Súčasťou podujatia bol aj kinošiator, v ktorom sa premietali rómske filmy a prezentácia klasických rómskych hudobných nástrojov. Nechýbala ani súťaž vo varení rómskych jedál, ktoré sa návštevníkom rozdávali zadarmo. 

leta67
leta68

O festival tradičnej rómskej kultúry v Šamoríne je čoraz väčší záujem (Zdroj: samorin.sk)

V roku 2013 usporiadal Karol Sípos, predseda občianskeho združenia Gandhí, prvý rómsky gastrofestival.  

leta69

Karol Sípos, prezývaný Bates, zakladateľ tradície Rómskeho festivalu v Šamoríne (Zdroj: samorin.sk)

Nasledujú „Letá v starom Šamoríne, 7. časť – Festivaly pod holým nebom, dokončenie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan