pondelok, 15. apr. 2024

Čriepky z histórie mesta: Letá v starom Šamoríne 16. časť

17.9.2021, 14:41
Soňa Zakariasová

Šamorín pôsobil v 60. rokoch tak trochu bezfarebným dojmom. Staré ošarpané chátrajúce budovy, vlhké steny, ale uličky si naďalej zachovávali svoj pôvodný kolorit. V tom čase príliš nelákalo ani centrum mesta. 

Ešte na začiatku 60. rokov navštevovali Šamorínčania záhradnú reštauráciu Nándora Vonyika na brehu Dunaja v Hrušove.  V roku 1962 ju zatvorili. Nahradil ju murovaný výčap, ku ktorému neskôr pribudla povestná Reštaurácia Kormorán.

O rok neskôr začali vedľa kina Slovan začali stavať pohostinstvo Sárgarigó patriace pod spotrebné družstvo Jednota. Pomenovanie „sárga rigó“ (vlha hájová alebo vlha obyčajná) dostalo podľa toho, že sem často prilietali spevavé vtáky. Rigó pozostávalo z výčapu s terasou, malej jedálne a kuchyne, ktorú v tom čase nazývali aj „kuchyňou biedy“. Jej prvým prevádzkovateľom bol pán Ladislav Csenkey  (dovtedy prevádzkoval Korunu). Neskôr prešiel do Vinárne Borozó na Bratislavskej a v Sárgarigó ho vystriedal pán Michal Vavrečka, ktorý si ho v roku 1992 odkúpil. V roku 2000 sa pohostinstvo spolu s pivným dvorom dočkalo kompletnej obnovy.
Pred niekoľkými rokmi ho premenovali na reštauráciu U drozda a v maďarčine sa skrátil názov na Rigó. V minulom roku si priestory prenajal nový prevádzkar, prešli kompletnou rekonštrukciou. Zmenil sa aj názov na Vaša Perla. 

leta16

leta161

Obnovené pohostinstvo Sárgarigó s pivným dvorom

Na mieste záhradnej reštaurácie sa kedysi nachádzala lúka, na ktorej v čase šamorínskych svätoanenských hodov hosťovali kolotočiari, ale svoje šapito si tam rozkladali aj cirkusanti,. Po zastavaní plochy sa premiestnili na voľný pozemok na druhej strane cesty, na miesto, kde neskôr postavili prvý šamorínsky obchodný dom. 

V roku 1964 uvádza kronika mesta hostinec Korunu, letnú záhradnú reštauráciu na Bratislavskej ceste, espresso, dva bufety a cukráreň na Hlavnej.

leta162

Bufet na Hlavnej. Dnes je na jeho mieste okrasný parčík oproti budove mestského úradu

  leta163       

leta164   
V 70. rokoch pôvodnú budovu bufetu asanovali a bufet presťahovali na druhú stranu ulice

V roku 1967 v rámci boja proti alkoholizmu dostali všetky šamorínske pohostinstvá a bufety zoznam notorických alkoholikov, ktorým sa zakazovalo podávať alkoholické nápoje. Alkohol sa nesmel podávať ani osobám, ktoré pod vplyvom alkoholu spáchali trestný čin (tzv. Brattov systém). Zoznam priebežne aktualizovali a dopĺňali. Ako bol uvedený do praxe, prípadne či priniesol želaný výsledok, sa nám zistiť nepodarilo. Rovnako ani to, či v prípade porušenia zákazu uložili prevádzkovateľom pohostinstiev a reštauračných zariadení nejaké sankcie.

 

Nasledujú „Letá v starom Šamoríne, 17. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan