nedeľa, 14. apr. 2024

11. medzinárodné sympózium DUNARTCOM v Šamoríne

13.8.2021, 09:40
Oznam

11. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM DUNARTCOM sa uskutoční už po jedenástykrát 13-22. augusta 2021, ako prvé sympózium mesta Šamorín. Prvoradým cieľom sympózia je vytváranie kontaktov v umeleckej spoločnosti medzi talentovanými umelcami domácimi a zahraničnými, medzi profesionálne uznanými a mladými usilovnými umelcami, a po vzájomnom osvojení si umeleckých pracovných metód a myslení vytvoriť nový intelektuálny spolok. V priebehu desiatich rokov bolo pozvaných vyše stošesťdesiat umelcov zo šestnásť krajín, ktorí tvorili na tematické motto bez akýchkoľvek žánrových obmedzení, cez tradičné umelecké žánre až po využitie novodobých médií. Doteraz sa zrealizovalo vyše päťdesiat profesionálnych programov. Sympózium je každoročne tematické.

Názov a tematika jedenásteho stretnutia je: „ČASOVÁ KAPSULA”

Slovo kapsula latinského pôvodu znamená skrinku, škatuľku, tubu, nejaký otvárateľný predmet slúžiaci k ochrane drobného predmetu. Pojem „ Časová kapsula“ sa používa od roku 1937, aj keď je táto myšlienka pravdepodobne rovnakého veku ako samotná ľudská civilizácia. Predstavuje nádrž, v ktorej možno nájsť starodávne objekty a slúžia ako informácie z dávnejších čias. Možno ju považovať aj ako druh komunikácie, ktorá sa snaží zachovať kúsok každodenného života pre budúcnosť. Tvoriví umelci sympózia na uvedené myšlienky reflektujú vo svojich tu vytvorených dielach.

Tvoriví umelci sympózia:

BERKES CSILLA (HU/SK) 
BERZE IMRE (RO) 
BODA ANIKÓ (HU) 
STANISLAV BUBÁN (SK) 
ESSE BÁNKI ÁKOS (HU) 
ÉLES LÓRÁNT (HU) 
GETTO JÓZSEF (HU) 
KRISTÍNA KANDRIKOVÁ (SK) 
MAJOROS ÁRON (HU) 
MAYER ÉVA (HU/SK) 
M. KISS MÁRTA (SK)
JIŘÍ STANĚK (CZ) 
PALMAN ZSUZSANNA (HU) 
  
 
PROGRAMY SYMPÓZIA
 
2021.08.16. I 16.08.2021, 20:00

KONCERT I CONCERT: BETTIKA SEPTET (HU/SK)    
Közreműködnek I Účinkujú I Contribute: 
BAKOS BETTINA (HU), CSINTALAN GYÖRGY (SK), DÉVÉNYI ZOLTÁN (HU), KOLLÁRIK BARNABÁS (SK), 
KOSZTOLÁNSZKI DOMINIK (HU), MAYER JÓZSEF (SK/HU), RICHTER AMBRUS (HU)

Helyszín I Miesto konania I Place: ŠUP-ŠUP MUSIC CLUB, Kovács u. 3/A, Somorja I Kováčska u. 3/A, Šamorín
 
2021.08.17. I 17.08.2021, 20:00

KONCERT I CONCERT: BETTIKA SEPTET (HU/SK) 

Helyszín I Miesto konania I Place: CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, SZABADTÉR, Dunaszerdahely
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BENEDEKA CSAPLÁRA, VONKAJŠIE JAVISKO, Dunajská Streda
 
2021.08.17–18. I 17–18.08.2021, 19:00

EGYÉNI BEMUTATKOZÓ PREZENTÁCIÓK A MŰVÉSZTELEP ALKOTÓIVAL 
INDIVIDUÁLNE PREDSTAVENIE A ROZHOVOR S UMELCAMI SYMPÓZIA 
PRESENTATIONS BY THE ARTISTS IN SYMPOSIUM   

Helyszín I Miesto konania I Place: MOZI, Pozsonyi út 27., Somorja I Bratislavská u. 27., Šamorín 
 
2021.08.21. I 21.08.2021, 19:00 

A MŰVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA: „IDŐKAPSZULA”
VERNISÁŽ VÝSTAVY SYMPÓZIA: „ČASOVÁ KAPSULA”
COMMON EXHIBITION WITH THE ARTISTS FROM SYMPOSIUM: "TIME CAPSULE"
Köszöntőt mond I Príhovor I Speech by:
OROSZ CSABA (SK) Somorja polgármestere I primátor mesta Šamorín I mayor of the city Šamorín

MAYER ÉVA DLA (SK/HU) képzőművész, főiskolai docens I výtvarníčka, docentka vysokej školy I artist, docent in university

Megnyitja I Výstavu otvorí I Speech by: BODA BIANKA (SK) művészettörténész I kunsthistorička I art historianZene I Hudba I Music: 
MAYER JÓZSEF (SK) gordon előadóművész I kontrabasista I double bass player, FARAGÓ ZSÓFIA (HU) zongorista I klaviristka I pianist 

Helyszín I Miesto konania I Place: KORONA UDVAR, Fő u. 46., Somorja I NÁDVORIE KORONA, Hlavná u. 46., Šamorín
A kiállítás 2021.10.08-ig látogatható. I Výstava je otvorená do 08.10.2021. I Exhibition runs until 08.10.2021.

Copyright © 2024 Šamorínčan