nedeľa, 21. apr. 2024
ZŠ Mateja Bela získala finančné prostriedky na modernizáciu

ZŠ Mateja Bela získala finančné prostriedky na modernizáciu

6.8.2021, 12:30
www.samorin.sk

Základná škola Mateja Bela v spolupráci mestom Šamorín získala 9200 eur v rámci výzvy Modernejšia škola vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. Pomocou získaných finančných prostriedkov budú obnovené dve jazykové učebne.

Cieľom výzvy bola inovácia prístupu k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu.  V rámci nášho projektu sme sa zameriavali na vytvorenie príjemného prostredia  pre žiakov s nákupom nových lavíc a nábytku ako aj s vybudovaním oddychových zón v triedach.

Copyright © 2024 Šamorínčan