štvrtok, 25. júl. 2024
ZŠ Mateja Bela dostala dotáciu na rekonštrukciu telocviční

ZŠ Mateja Bela dostala dotáciu na rekonštrukciu telocviční

26.9.2018, 06:36
samorin.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v zmysle Výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične pridelilo na rok 2018 mestu Šamorín dotáciu vo výške 30 tisíc eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení telocviční ZŠ Mateja Bela.

Rozhodnutie o pridelení dotácie bol doručený na Mestský úrad Šamorín  24. septembra 2018. Dotácia z ministerstva je vo výške 30 tisíc eur, pričom spolufinancovanie je vo výške päťtisíc eur z vlastných finančných prostriedkov nášho mesta. V rámci rekonštrukcií dôjde k výmene a oprave vodovodných a kanalizačných vedení, sanity, otvorových konštrukcií, vykurovacieho systému, k vybudovaniu zdroja teplej vody a vzduchotechniky, ku kompletnej výmene elektroinštalácie, obkladov a dlažieb a budú vykonané aj maliarske a murárske práce.

Copyright © 2024 Šamorínčan