piatok, 23. feb. 2024
3

Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode

14.6.2019, 13:51
Jana Janičová

V Horses Heal sa opäť konal zážitkový workshop v asistencii s koňmi. Stretnutie pre deti z materskej škôlky v Dobrohošti so zameraním na zvýšenie bezpečnosti na cestách bolo pre škôlkarov nezabudnuteľným zážitkom. Dozvedeli sa niečo o koňoch,  naučili sa pravidlá cestnej premávky pre chodcov, zvládli pravidlá na križovatke, vytvorili krásne kreatívne obrázky a to všetko v asistencii s majestátnymi koňmi.  

„Program bol pestrý, náučný a veľmi zaujímavý. Výborný bol aj nápad s dopravným ihriskom, a tiež maľovanie, pri ktorom sa deti plne sústredili na vlastné výtvory. Naučili sa rôznorodé činnosti, ako sa správa koník, ak sa mu niečo nepáči, ako sa majú deti správať pri koňoch tak, aby to bolo bezpečné a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Kone boli veľmi pokojné a deti boli zo stretnutia nadšené,“ hodnotí workshop mamička Simona.  

Ďalšia mamička s úsmevom dodáva: „Veľmi sme si to užili, bola to naozaj príjemná akcia“.  

Zakladateľka Horses Heal O.z. a lektorka Jana Janičová upresňuje: „Aktivity a hry sú koncipované tak, aby sa deti niečo naučili. Zapájame aj rodičov, pretože takto spoločne strávený čas v prírode je pre vzťahy medzi rodičmi a deťmi veľmi dôležitý. Stretnutie zamerané na zvýšenie bezpečnosti na cestách bolo inovatívne a pre deti sme ho realizovali bezplatne vďaka podpore Nadácie Allianz“.

Zážitkové stretnutia v Horses Heal sú zamerané na posilnenie sociálno-emocionálnych kompetencií a podporu duševného zdravia. „Na stretnutiach sa snažíme podporiť zážitkové učenie a zamerať sa na rôzne aktuálne témy podľa potrieb klientov. Pretože kone reagujú na naše správanie aj aktuálne prežívanie, poskytujú nám okamžitú spätnú väzbu. Na nesúlad medzi verbálnym a neverbálnym prejavom reagujú inštinktívne, čím odrážajú nami prežívané emócie. Cieľom je vytvoriť puto, pomocou ktorého následne dochádza k regulácii a spracovaniu vlastných emócií,“ uzatvára Janičová.

Viac informácií o aktivitách Horses Heal na www.horsesheal.sk

Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Zážitok, hra a inovatívne aktivity s koňmi v prírode
Copyright © 2024 Šamorínčan