nedeľa, 21. júl. 2024
20200114_200826

Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?

15.1.2020, 09:08
Slávka Gáborová

Mesto stojí za petíciou občanov, ktorá chce zastaviť výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov. Či sa však podarí tento projekt zastaviť je otázne.

Stredisko chce vybudovať a prevádzkovať v areáli bývalých vinárskych závodov na Seneckej ceste spoločnosť Palkov.

V utorok večer sa v zasadačke mestského úradu konalo mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Jeho jediným bodom bola prerokovanie petície občanov proti výstavbe strediska. Na rokovanie prišli predstavitelia petičného výboru a zhruba deväť obyvateľov mesta. Petíciu celkovo podpísalo 1 728 občanov.

20200114_200830

IMG_5524

,,Stojíme na strane občanov, no musíme dodržiavať zákon,“ uviedol primátor mesta Csaba Orosz. Podľa jeho slov mesto v tomto prípade oslovilo externú firmu, ktorá vypracovala podklady, ktoré slúžili na podanie odmietavého stanoviska k projektu na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Dunajská Streda.

Primátor v tejto súvislosti uviedol, že práve v utorok odbor životného prostredia podanie mesta zamietlo. Mesto Šamorín tiež žiadalo, aby sa projekt spoločnosti Palkov posudzoval podľa EIA. Ide o proces, v ktorom sa posudzujú priame a nepriame vplyvy zámeru na verejné zdravie, životné prostredie, prírodné zdroje atď. Mesto v tomto neuspelo.

Poslanci mesta petíciu podporili a uložili primátorovi, aby sa proti rozhodnutiu okresného úradu odvolal a požiadal o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by sa zastavila akákoľvek činnosť v areáli bývalých vinárskych závodov.

20200114_200822

IMG_5521

Súvisiace články:

Ľudia spisujú petíciu proti zbernému dvoru na Seneckej ulici

V Šamoríne chic postaviť veľké stredisko na zhodnocovanie odpadov

Spoločnosť Palkov: Stredisko na zhodnocovanie odpadov Šamorínu neublíži

 

 

 

 

 

 

Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?
Copyright © 2024 Šamorínčan