štvrtok, 25. júl. 2024
Zápis do Základnej školy Mateja Bela

Zápis do Základnej školy Mateja Bela

16.3.2017, 15:42
Slávka Gáborová

ZŠ Mateja Bela oznamuje, že zápis do 0. a 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch: streda 5. apríla až piatok 7. apríla 2017 od 15.00 h do 18.00 h a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 h do 12:00 h.

Prineste so sebou rodný list dieťaťa a finančnú hotovosť 15 € na zaplatenie predlohových a pracovných zošitov. Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31. Augusta 2017 dovŕšia 6 rokov.

Škola má v súčasnosti  1125 žiakov v 47 triedach a 15 oddelení školského klubu, ktoré navštevuje 430 žiakov. Prevádzka školského klubu je prispôsobená potrebám rodičov.

Informácie o škole nájdete aj na školskom webe.

Škola ponúka

 • nultý ročník
 • vyučovanie anglického jazyka a informatiky od 2. ročníka
 • triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 6. ročníka
 • športovú triedu so zameraním na futbal od 5. ročníka
 • rozvoj záujmov a záľub v školskom klube
 • školy v prírode
 • plavecký kurz
 • lyžiarsky výcvikový kurz
 • kvalitne vybavené počítačové triedy
 • multimediálnu výučbu s digitálnou interaktívnou tabuľou
 • zapájanie sa do projektov a predmetových olympiád
Copyright © 2024 Šamorínčan