nedeľa, 21. júl. 2024
Zápis do materských škôl trvá od 9. do 13. mája

Zápis do materských škôl trvá od 9. do 13. mája

14.4.2022, 09:27
www.samorin.sk

Školský úrad v Šamoríne oznamuje rodičom, že zápis do materských škôl bude prebiehať od 9. mája do 13.mája 2022. Od tohto školského roka je návšteva škôlky povinná pre každé dieťa, ktoré do 31.8.2022 zavŕši 5 rokov.

K žiadosti o prijatie treba pripojiť lekárske potvrdenie o absolvovaných povinných očkovaniach. Ak si dieťa vyžaduje špeciálny výchovno-vzdelávací prístup, zákonný zástupca musí k žiadosti pripojiť aj odporúčanie príslušného pedagogicko-psychologického centra. Dieťa je do škôlky prijaté po vydaní oficiálneho rozhodnutia riaditeľa škôlky.

Ďalšie informácie poskytnú záujemcom jednotlivé materské školy.

Pod našim príspevkom prinášame oznam Školského úradu v Šamoríne a zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín.

Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ bude dostupné na webstránke mesta od 2. mája 2022.

Zápis do materských škôl trvá od 9. do 13. mája
Zápis do materských škôl trvá od 9. do 13. mája
Copyright © 2024 Šamorínčan