nedeľa, 26. máj. 2024

Zápach z ČOV v Mliečne by už mal byť minulosťou

29.5.2020, 06:54
Mesto Šamorín

Občas neznesiteľný zápach šíriaci sa z čističky odpadových vôd v mestskej časti Mliečno bol témou rokovania, ktoré sa uskutočnilo na mestskom úrade za prítomnosti primátora nášho mesta Csabu Orosza, viceprimátora Gábora Veresa, prednostu MsÚ Ervina Sármánya, Ladislava Sebőa, riaditeľa dunajskostredského odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Nitre a Ivana Lobotku, vedúceho ČOV v Šamoríne.

Podľa stanoviska ZVS, a.s. Nitra došlo na čističke odpadových vôd v Šamoríne krátko za sebou k niekoľkým poruchám na technických zariadeniach, v dôsledku čoho došlo aj k zahnívaniu odpadovej vody v nádržiach biologického čistenia, čo spôsobilo zápach v okolí ČOV.

Pokazené technické zariadenia boli opravené a opätovne uvedené do prevádzky už 5. mája. Nakoľko sa jedná o biologické čistenie odpadových vôd pomocou mikroorganizmov – baktérií, k dosiahnutiu čistenia je potrebné, aby sa dostatočne rozmnožili. Toto môže trvať aj niekoľko týždňov. Riaditeľ odštepného závodu vodární v Dunajskej Strede dodal, že celková rekonštrukcia ČOV v Šamoríne je projekčne pripravená a v blízkej budúcnosti bude aj realizovaná.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan