streda, 29. máj. 2024
Začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov

15.2.2021, 10:00
TASR

V rámci sčítania obyvateľov, ktoré na Slovensku začalo dnes a potrvá do 31. marca, budú ľudia odpovedať na 14 otázok. Týkajú sa miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti i náboženstva. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej sa v posledných týždňoch viedla diskusia.

Zapojiť do sčítania sa môžete aj na našej stránke po kliknutí na banner vedľa článkov.

Elektronický formulár s otázkami - vyplnenie má zabrať len pár minút, nájdu obyvatelia na webe scitanie.sk. "Otázky sú rozdelené do prehľadných sekcií ako pobyt, rodina, vzdelanie a zamestnanie, národnosť, náboženstvo. Obyvateľ si buď vyberie odpoveď tak, že vyznačí/potvrdí príslušný krúžok, alebo si vyberie zo zoznamov svoju odpoveď. V prípade, ak mu nevyhovuje ani jedna z možností, pri niektorých otázkach má možnosť vyznačiť "iné" a napísať text," uviedla pre TASR hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Formuláre, ako aj vysvetlivky sú v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín (maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínskom jazyku), v nemčine, angličtine a aj francúzštine. "Sú prispôsobené aj pre nevidiacich a slabozrakých," poznamenala Stauder.

Väčšina otázok je podobná, alebo rovnaká ako pri minulom sčítaní obyvateľov. "V otázkach o pobyte sa zameriavame na súčasný pobyt, nakoľko údaje o trvalom pobyte zisťujeme z administratívnych zdrojov a údaje o obvyklom pobyte, ktoré robili obyvateľom v roku 2011 problémy, budeme odvodzovať," vysvetlila hovorkyňa. Upravili sa aj otázky o počte živonarodených detí. Vypĺňajú ju nielen ženy, ale aj muži. Rozšírili sa možnosti pri prostriedkoch, ktoré obyvateľ používa pri dochádzke do zamestnania alebo školy. "Údaje o štruktúre domácnosti zbierame otázkou, ktorá nám poskytne podklady o rodine a bytovej domácnosti," uviedla Stauder. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej vypustení sa viedli diskusie.

Sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do konca októbra. Obyvatelia sa sčítajú sami prostredníctvom elektronického formulára na www.scitanie.sk. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. 

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Copyright © 2024 Šamorínčan