nedeľa, 19. máj. 2024
Začala simulovaná záplava v delte Dunaja, bude aj letná záplava

Začala simulovaná záplava v delte Dunaja, bude aj letná záplava

12.4.2021, 08:26
TASR

Začala sa jarná simulovaná záplava v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Od druhej polovice mája sa začne aj s letnou záplavou. Dve simulované záplavy v priebehu jedného roka budú vodohospodári realizovať po prvý raz.

Podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pripravil záplavy v delte Dunaja na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR. Jarné zvýšené prietoky a záplavy potrvajú 34 dní. Prietok vody tam bude 90 kubických metrov za sekundu. Realizovať sa bude cez odberný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť. ,,Cieľom je dosiahnuť zlepšenie stavu prírodného prostredia," podotkli vodohospodári.

Letná simulovaná záplava sa začne 21. mája a potrvá do 4. júna. Prietok môže dosiahnuť až 120 kubických metrov za sekundu. ,,Zmena nastane v tomto roku aj v realizácii bežných prítokov do ramennej sústavy, ktoré budú čo najvernejšie kopírovať vodné stavy Dunaja. Zároveň budeme počas záplav manipulovať s prehrádzkami, aby sme vodu rozdistribuovali aj do vzdialenejších oblastí od hlavných ramien," povedal generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.

VV spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) odstraňovali v uplynulých týždňoch z ramennej sústavy Dunaja bariéry a naplaveniny. Ich cieľom bolo zlepšenie prúdenia vody a príprava na jarnú záplavu. ,,Z okolia prehrádzok, z toku a z vnútra priepustov vyťažili vodohospodári približne 150 ton materiálu, ktorý VV ekologicky zlikviduje," uvádza podnik.

Počas jarnej záplavy bude VV pri maximálnych prietokoch 90 kubických metrov za sekundu robiť špeciálne merania vibrácií konštrukcií Odberného objektu v Dobrohošti. ,,Ich účelom je preveriť možnosť prepúšťania v budúcnosti aj vyšších prietokov bez ohrozenia bezpečnosti konštrukcií. Ďalšie merania vibrácií sú naplánované aj počas letných záplav pri prietokoch od 90 do 120 kubických metrov za sekundu," priblížili vodohospodári.

Poukazujú na to, že pre nové nastavenie simulovaných záplav bola potrebná aktualizácia manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros XI. Na príprave nového dodatku sa spolupodieľalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Práve to minulý rok spustilo petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja. Na aktualizácii pracovali aj Výskumný ústav vodného hospodárstva a SVP. Aktuálne podľa vodohospodárov o zmene poriadku rozhoduje Okresný úrad v Bratislave.

Copyright © 2024 Šamorínčan