pondelok, 20. máj. 2024
ihrisko hviezdoslavov

Work-out & fitness zóna Hviezdoslavov je už na ceste

12.11.2020, 08:19
Hviezdoslavov

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 schválilo zámer výstavby projektu „Work-out & fitness zóna Hviezdoslavov“ a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške max. 15.000,00 EUR bez DPH za účelom realizácie tohto zámeru. Následne bola 23.9. podpísaná zmluva o dodávke tovaru s víťazom verejného obstarávania - spoločnosťou Veríme v Zábavu, s. r. o., ktorá všetky exteriérové fitness prvky dodá a v súlade s príslušnými normami i osadí.

Podľa aktuálnych informácií od zhotoviteľa začne už v nasledujúcich dňoch prebiehať príprava terénu na osadenie týchto prvkov. Toto exteriérové ihrisko sa bude nachádzať vo Hviezdnom bývaní na parc. č. 341/69 a 341/235 - a teda len niekoľko desiatok metrov od súčasného detského ihriska, taktiež v zadnej časti obytného súboru. Celý projekt by vrátane oplotenia ihriska a finálnych úprav mal byť hotový do Vianoc.

Vo "Work-out & fitness zóne" na ploche vyše 300 m2 na Vás bude čakať posilňovacia stanica na min. 10 cvičebných aktivít, simulátor lyžovania, simulátor veslovania, simulátor surfovania, dvojitý stepper či posilňovací stroj na ramená. Vo všetkých prípadoch pôjde o certifikované stroje vhodné do exteriéru, dopadovou plochou bude taktiež certifikovaný štrk, zóna bude oplotená.

Pôjde v poradí o 4. nové ihrisko na území obce vybudované a otvorené tento rok. Tentokrát sa však potešia hlavne tí starší...

Copyright © 2024 Šamorínčan