sobota, 20. júl. 2024
hotel

Vzdelanie, ktoré má budúcnosť. Odborné školy sú opäť „in“

25.2.2021, 10:00
HASOŠ

Žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov čaká v najbližšej dobe neľahké rozhodnutie. Akú strednú školu si vybrať?  Podľa čoho sa rozhodnúť? V prvom rade je dôležité podporovať v dieťati jeho talent a nadanie.

Veľa mladých ľudí si dnes štúdium vyberá na základe toho, koľko sa v danej profesii zarába a aká je šanca nájsť si po skončení školy dobré zamestnanie. Nie každý študent má ambície pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Riešením je štúdium na strednej odbornej škole, na ktorej žiak počas štúdia absolvuje predpísanú povinnú prax a na trh práce nastupuje s pracovnými skúsenosťami a praktickými zručnosťami. Novinkou má byť nový 4-ročný dvojodbor mäsiar kuchár, ktorý otvárame v nasledujúcom školskom roku.

Jednou z možností je výber školy, ktorá otvára niekoľko špecializovaných odborov, ktoré majú na trhu práce zelenú. Naši žiaci majú počas štúdia možnosť získať certifikáty animátora cestovného ruchu, barmana, baristu či someliera. Účasť na zahraničných stážach, odborná prax v špičkových hoteloch a zmluvných prevádzkach, ako aj možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole je pridanou hodnotou navyše.

Ako odborná škola kladieme dôraz na profilové odborné predmety a takisto aj na maturitné predmety v študijných odboroch, ako je slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. Strašiak v podobe ťažkej matematiky alebo náročných všeobecno-vzdelávacích predmetoch u nás nehrozí.

Okrem denného štúdia otvárame aj vzdelávanie pre dospelých vo všetkých učebných i študijných odboroch, ako aj akreditované rekvalifikačné kurzy v odboroch kuchár, čašník a cukrár.

Sme presvedčení, že vás naša ponuka osloví a na naše školy sa prihlásia žiaci nadšení pre svoju profesiu. Tešíme sa na Vás.

propagačný leták školy(1)_page-0001

Copyright © 2024 Šamorínčan