piatok, 24. máj. 2024
pes voditko

Výzva z Hamuliakova pre majiteľov psov je aktuálna pre všetkých

8.3.2021, 12:00
obec Hamuliakovo

Obec Hamuliakovo uverejnila na svojich stránkach výzvu pre majiteľov psov. Žiada ich aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov v obci a jej okolí a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami.

Výzva po kliknutí na čítaj ďalej.

Na základe častých opakujúcich sa sťažností od občanov žiadame majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov v obci a jej okolí a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Voľný pohyb psov obmedzuje  a ohrozuje bezpečnosť ďalších občanov. Majiteľ psa je tiež povinný vyhodiť psie exkrementy do košov na to určených a rozmiestnených v obci. Neodstránené psie výkaly znepríjemňujú pohyb ostatných občanov v obci a v prírode.

Nakoľko nie je možné zo strany obce zabezpečiť dennú kontrolu dodržiavania povinností majiteľov psov, prosíme aj verejnosť, aby v prípadoch, kde dôjde k  porušeniu povinností majiteľa psa, ho na to upozornili.  Za ohľaduplnosť, vzájomnú toleranciu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Niekoľko faktov o psích exkrementoch
· Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií (napr. Escherichia coli).
· Psím výkalom patrí 3.- 4. miesto v poradí hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov, spodných vôd a pláží.
· Veľa ľudí sa mylne domnieva, že psie exkrementy sú dobrým hnojivom. Parazity z exkrementov môžu prežívať v pôde dlhú dobu a byť zdrojom nákaz pre človeka a zvieratá. Dažďová voda priamo zanáša nebezpečný obsah exkrementov plných baktérií a parazitov do spodných vôd. Exkrementy pridávajú nadmerné množstvo dusíka do vody a znižujú obsah kyslíka nutného pre život vodných živočíchov.
· Psie exkrementy sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami (napr. salmonelóza, giardióza, toxokaróza, pásomnica psia).
· Psie exkrementy sú nebezpečné pre psov samotných, ktorí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu (tzv. transdermálny prenos) alebo požieraním exkrementov (tzv.koprofágia) rôznymi závažnými ochoreniami (parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí).

Copyright © 2024 Šamorínčan